AlgemeenNieuwsoverzichtPolitiek

Gemeentebelangen Oldambt wil geitenstop

Groningen – Gemeentebelangen Oldambt pleit voor een provinciaal verbod op de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen. Dat blijkt uit vragen die de partij aan het college stelt.

- advertentie - 

Aanleiding geitenstop
Uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waaronder het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’, blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen in een straal van 2 kilometer meer kans hebben op longontsteking. Vervolgonderzoek naar de mogelijke causaliteit wordt naar verwachting in 2021 afgerond.

Bang voor geiteninvasie
De aanblijvende onduidelijkheid hebben de meeste provincies doen besluiten de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen aan banden te leggen. Fractievoorzitter Ger Klein: “Volgens mijn informatie hebben alleen de provincies Zeeland, Drenthe en Groningen nog geen geitenstop opgelegd. Dit zou, net zoals in het verleden met grootschalige varkensmesterijen is gebeurd, ertoe kunnen leiden dat geitenhouderijen zich in de provincie Groningen gaan vestigen met alle mogelijke gezondheidsrisico’s van dien. Volgens mij moeten we dat niet willen.”

Belang van volksgezondheid voorop
Gemeentebelangen vindt dat het vervolgonderzoek naar nadelige gezondheidseffecten geen reden mag zijn om tot die tijd geen verdere maatregelen te nemen. Klein: “Op basis van het voorzorgsprincipe hebben wij het college gevraagd om de provincie te verzoeken om in de Provinciale Omgevingsverordening een verbodsbepaling op te nemen voor nieuwvesting en uitbreiding van geitenhouderijen. Mocht de provincie hier onverhoopt niets voor voelen, dan zullen wij de gemeenteraad oproepen om in het bestemmingsplan voor het buitengebied een geitenstop op te nemen. Het belang van de volksgezondheid staat wat ons betreft namelijk voorop.”

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button