AlgemeenGemeenteNieuwsoverzicht

Oldambt presenteert sluitende begroting 2018

Oldambt – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft vandaag een sluitende conceptbegroting voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit jaar heeft de gemeenteraad voor het eerst haar speerpunten voor de begroting meegegeven aan het college in plaats van te reageren op voorstellen vanuit het college.

- advertentie - 

Beperkte financiële middelen
“Het was lastig om alle speerpunten van de raad te verwezenlijken in deze begroting, want we hebben nu eenmaal te maken met beperkte financiële middelen. Toch hebben we als college kans gezien om een aantal wensen op het terrein van wegen, onderhoud en groen in de begroting op te nemen. Ook voor de door de raad gewenste matrixborden is financiering gevonden”, zegt Kees Swagerman, wethouder financiën van de gemeente Oldambt.

Speerpunten
Naast de speerpunten op het gebied van wegen, onderhoud en groen krijgt het gebiedsgericht werken opnieuw aandacht in de begroting van 2018. De raad heeft unaniem gekozen om het gebiedsgericht werken in te voeren en de realisatie is inmiddels in volle gang. Veel dorpen zijn aan de slag gegaan met hun gebiedsvisie en inmiddels zijn er meer dan vijftig aanvragen voor subsidie gehonoreerd. Daarnaast is er in de begroting budget beschikbaar gemaakt voor het uitvoeren van burgerinitiatieven, de ontwikkeling van de brede school in Scheemda, de uitvoering van het Akkoord van Westerlee en meer aandacht voor preventie in de Jeugdzorg, onder andere door de inzet van een ondersteuner jeugd en gezin.

Beperkte lastenstijging
Om de stijgende structurele uitgaven te kunnen financieren en om aan de wensen uit de raad te kunnen voldoen, stelt het college voor om de OZB conform het coalitieakkoord te verhogen met twee procent. Daarnaast stelt het college voor om vanaf 2019 een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in rekening te brengen. Wethouder Kees Swagerman zegt hierover: “Voor de minima in onze gemeente bieden wij een zorgverzekering aan bij Menzis. In deze polis zijn de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp meeverzekerd. Dit betekent dat inwoners met een Menzis-polis via de gemeente deze eigen bijdrage niet zelf hoeven te betalen, maar dat de zorgverzekeraar deze kosten dekt. Op deze manier beperken we de lasten voor de minima in onze gemeente.”

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button