AlgemeenGemeenteKort nieuws

Vrij parkeren in Winschoten stap dichterbij

- advertentie -

Winschoten – Het college van Oldambt heeft in haar vergadering van 30 september ingestemd met een
voorstel om vrij parkeren in de Winschoter binnenstad mogelijk te maken.
In het collegeakkoord maakte het college al duidelijk vrij parkeren erg belangrijk te vinden
en zich daar voor in te willen spannen. Het besluit is een belangrijke stap op weg naar
realisatie ervan. Op 2 oktober bespreken de ondernemers in de Winschoter binnenstad het
voorstel. Als zij akkoord gaan, en de gemeenteraad besluit ook positief, zal vrij parkeren in
principe vanaf 1 januari 2015 worden ingevoerd. 1 december is ook mogelijk, maar dat is
afhankelijk van het oordeel van de ondernemers en de raad. Het oordeel van de
binnenstadondernemers is belangrijk, omdat van hen een bijdrage wordt gevraagd om vrij
parkeren mogelijk te maken. Vanzelfsprekend draagt ook de gemeente voor een belangrijk
deel bij. Ook beleggers en winkelpandeigenaren wordt gevraagd een bijdrage te leveren.

- advertentie -

Noodzaak
Winschoten moet attractief blijven voor bezoekers. In het Actieprogramma Versterking
Binnenstad Winschoten zijn ondernemers, gemeente en provincie een gezamenlijke
verantwoordelijkheid aangegaan voor het behoud (en de versterking) van de centrumfunctie van
Winschoten. Vrij parkeren in Winschoten is in de ogen van het college en ondernemers daarvoor
noodzakelijk.

Iedereen profiteert
Onderzoek en ervaringen elders tonen aan dat vrij parkeren leidt tot toename van bezoek aan de
binnenstad. Bedrijven, instellingen en alle inwoners profiteren hiervan. Hetzelfde geldt voor
consumenten en bezoekers. Daarnaast blijkt dat invoering van vrij parkeren leidt tot een toename
van de omzet in de binnenstad van 10% of meer. De verwachting is ook dat vrij parkeren
bijdraagt aan een positief koopkrachteffect. In andere Groninger gemeenten is al eerder besloten
om het innen van parkeerbelasting op te heffen.
Ook op andere terreinen werkt Oldambt aan het versterken van de Winschoter binnenstad. Zo
worden winkeliers met regelingen gestimuleerd om te verhuizen naar het kernwinkelgebied, zodat
een compacter winkelgebied ontstaat en leegstand wordt opgelost. Daarnaast wordt fors
geïnvesteerd in het openbaar gebied. Ook via diverse evenementen probeert Oldambt
Winschoten blijvend op de kaart te zetten.

Gezamenlijk voorstel
Aan het gezamenlijke voorstel is in de afgelopen maanden hard gewerkt door het bestuur van
Handel & Nijverheid, lokale ondernemers en gemeenteambtenaren. Als op 2 oktober Winschoter
ondernemers instemmen met het voorstel, is de raad aan zet om hierover een besluit te nemen

Gemeente Persbericht

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button