AlgemeenGemeente

Abiant en Synergon nog in gesprek

- advertentie -

Oldambt – Werkvoorzieningsschap Synergon is nog steeds in gesprek met Abiant over de overname van
Synergon Metaal. Om tot een concreet plan te komen, is nog een aantal weken tijd nodig. Tot
uiterlijk eind februari blijft de metaalafdeling operationeel. Dat is ook het moment dat er
duidelijkheid moet zijn: wel of geen overname van de metaalafdeling door Abiant.
Abiant geeft aan dat het zich de afgelopen periode een goed beeld heeft kunnen vormen over de
haalbaarheid om de activiteiten en medewerkers van Synergon Metaal over te nemen. Over enkele
zaken zal nog meer helderheid moeten komen voordat overeenstemming kan worden bereikt. Bestuur
en directie van Abiant stellen zich vooralsnog positief op ten aanzien van de plannen.

- advertentie -

Bij Rijk en provincie tekent zich een welwillende houding af. Er is momenteel veel aandacht voor de
SW-problematiek in Oost-Groningen.

Provincie geeft aan zich zoveel als mogelijk in te zetten
De provincie geeft aan zeer verheugd te zijn dat het proces tussen Abiant en Synergon (metaal) zo
positief verloopt en dat er van beide kanten een positieve grondhouding aanwezig is om tot
overeenstemming te komen. Het zou geweldig zijn als er een akkoord (op hoofdlijnen) bereikt kan
worden. De provincie geeft aan in de komende periode zich zoveel als mogelijk in te zetten om deze
belangrijke ontwikkeling te laten slagen. Deze ontwikkeling is ook van belang in het kader van de
opdracht van de commissie Van Zijl. Tevens biedt de recent aangenomen motie Kerstens (30 miljoen
voor ondersteuning van de SW vanuit de sectorplannen) ook aanknopingspunten.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button