AlgemeenGemeente

Subsidie voor Voedselbank Oldambt en Stichting Azzur

- advertentie -

Oldambt – Stichting Voedselbank Oldambt en Stichting Azzur ontvangen al meerdere jaren een subsidie van de gemeente Oldambt. Ook voor het jaar 2015 werd door beide stichtingen een verzoek om subsidie ingediend. Beide subsidieverzoeken zijn door de gemeente gehonoreerd.

- advertentie -

Stijging gebruik Voedselbank
De gemeente is van mening dat beide instellingen overbodig zouden moeten zijn, of moeten worden, in een beschaafd land als Nederland. De werkelijkheid is echter dat er op dit moment burgers een beroep doen op deze instellingen. Momenteel maken er in de gemeente Oldambt ruim 400 gezinnen gebruik van de Voedselbank. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de jaren 2013 en 2014. De Stichting Voedselbank Oldambt stelt zich tot doel om verspilling van voedsel tegen te gaan door voedsel te verstrekken aan mensen die een laag inkomen hebben.

Stichting Azzur
De Stichting Azzur is een stichting die praktische en ondersteunende hulp biedt en dit doet middels inzet van vrijwilligers. De Stichting Azzur werkt nauw samen met de Stichting Voedselbank Oldambt, waarvoor zij onder andere de intake verzorgt. Daarnaast wordt aan de cliënten van de voedselbank ondersteunende hulp geboden en wordt er samengewerkt met instellingen als het maatschappelijk werk en de Volkskredietbank.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button