Algemeen

OZG en Huisartsen werken nauwer samen rond COPD-patiënt

- advertentie -

Winschoten – Huisartsen en longartsen uit de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) gaan nauwer samenwerken om te voorkomen dat mensen met COPD opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. En ook de kans dat mensen na korte tijd opnieuw opgenomen moeten worden kan verkleind worden. Vanaf 1 januari 2016 starten de OZG en de huisartsen met de invoering van het zorgpad COPD.

- advertentie -

Het zorgpad COPD wil bereiken dat alle betrokken zorgverleners , zowel binnen als buiten het ziekenhuis, in samenspraak met de patiënt besluiten over de behandeling en begeleiding van COPD-patiënten. En dat zij er samen voor zorgen dat deze behandeling volgens vastgestelde stappen wordt uitgevoerd. Het zorgpad COPD is een landelijke onderzoek waar we als OZG aan meedoen (totaal 8 ziekenhuizen). Medio 2017 wordt het nieuwe zorgpad dan landelijk ingevoerd, mede aan de hand van de ervaringen die we in de OZG opdoen.

Minder ziekenhuisopnames
Om dit te bereiken is nauw overleg nodig met de verschillende betrokken zorgverleners, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, longartsen uit de OZG, artsen in verpleeghuizen, apotheek, fysiotherapie, diëtiste etc. De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) werkt hiervoor samen met de stichting Eerstelijnszorg Appingedam (EZA) en de Groninger Huisartsen Coöperatie.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button