AlgemeenPolitiek

Gemeentebelangen Oldambt: ‘Klein: stop met achterkamertjespolitiek’

- advertentie -

Oldambt – In de plaatselijke media viel vorige week te lezen dat een lid van de Verenigde Communistische Partij (VCP) opnieuw als getuige is gehoord over het lekken van vertrouwelijke informatie uit het Seniorenconvent (vertrouwelijk overleg met de fractievoorzitters van de politieke partijen). Burgemeester Pieter Smit deed vorig jaar aangifte van het lekken en justitie startte een onderzoek.

- advertentie -

Aanleiding was het nieuws dat de VCP’er op Facebook plaatste over de komst van de noodopvang bij Beerta. Hierdoor kwam het nieuws eerder op straat te liggen dan door de gemeente gewenst.

Gemeentebelangen Oldambt hekelt de wijze waarop de gemeente ten aanzien van de noodopvang te werk is gegaan.

Voorzitter Ger Klein: “Als het om grote projecten gaat zoals de bouw van een noodopvang, dan ga je eerst met de inwoners in gesprek. Pas daarna ga je, in een openbare raadsvergadering, over tot besluitvorming. De politiek in Oldambt heeft echter voor een andere procedure gekozen. Eerst heeft het college in een besloten vergadering een besluit genomen en vervolgens is dat besluit in een andere besloten vergadering met de fractievoorzitters besproken. Op geen enkele wijze zijn de inwoners bij de besluitvorming betrokken, ze zijn simpelweg voor een voldongen feit geplaatst. Dit is wat ons betreft niet de wijze waarop je met je inwoners omgaat.”

Uit het reglement op het Seniorenconvent blijkt dat in dit besloten overleg uitsluitend onderwerpen mogen worden besproken die eventueel schade aan de gemeente kunnen toebrengen als ze in een openbare vergadering aan de orde zouden komen en onderwerpen die personele aangelegenheden betreffen. Klein vindt dat oneigenlijk gebruik van het Seniorenconvent is gemaakt.

“Het mag duidelijk zijn de noodopvang geen onderwerp is waarop het reglement van toepassing is. Dit onderwerp had dus niet in het Seniorenconvent besproken mogen worden. Ik verbaas me er daarom over dat de gemeenteraad zich niet tegen deze handelwijze heeft verzet. Wij vinden dat de lokale politiek dichter bij de burger moet worden gebracht. Daarbij passen geen politieke achterkamertjes, maar openheid en transparantie.”

- advertentie -

En wat betreft het lekken van vertrouwelijke informatie uit het Seniorenconvent? Klein: “Als geen oneigenlijk gebruik van het overleg met de fractievoorzitters zou zijn gemaakt, was er van het lekken van vertrouwelijke informatie natuurlijk geen sprake geweest. Politie en justitie hadden hun kostbare tijd dan kunnen besteden aan zaken die er werkelijk toe doen.”

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button