Algemeen

Autoriteit doet voorlopige uitspraak over wooncoöperatie

- advertentie -

Finsterwolde – Op 19 oktober  jl. heeft de Autoriteit Woningcorporaties een voorlopige uitspraak gedaan over de klacht die de wooncoöperatie in oprichting heeft gedaan tegen Acantus.

- advertentie -

Op 20 juli jl. is door gemeente Oldambt en woningcorporatie Acantus besloten om het project wooncoöperatie Finsterwolde voor het behoud van 22 sloopwoningen aan de H.J. Siemonsstraat eenzijdig te beëindigen, omdat het initiatief geen handtekening wilde zetten onder de projectovereenkomst met Acantus. Het burgerinitiatief heeft echter op 31 juli jl. een klacht ingediend tegen Acantus bij de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Inmiddels heeft het initiatief een brief hierover ontvangen.

De inspecteur van de Aw stelt: “lk heb de stukken doorgenomen en geconstateerd dat er sprake is van een groep bewoners die aannemelijk heeft gemaakt dat ze een wooncoöperatie willen

oprichten. Zo zijn er intentieverklaringen getekend door bewoners en is er een procesverslag gemaakt door Stichting Coöperatief Finsterwolde, waarin uitvoerig is beschreven hoe de wooncoöperatie wil omgaan met de woningen, de financiering en de leefbaarheid in Finsterwolde. Op grond van artikel 2 in het BTIV heeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) de mogelijkheid om een toegelaten instelling een aanwijzing te geven, indien zij niet tenminste € 5000,- ter beschikking stelt aan degene die aannemelijk hebben gemaakt dat zij de leden van die wooncoöperatie zullen zijn.

IJ heeft mij voldoende aannemelijk gemaakt dat u leden vertegenwoordigt van wooncoöperatie Finsterwolde i.o. en ik zal Acantus vragen om te voldoen aan deze verplichting. Mocht uit de administratie van Acantus blijken dat zij reeds een bedrag van € 5000,- ter beschikking hebben gesteld aan de wooncoöperatie Finsterwolde i.o. voor het opmaken van een coöperatieplan, kan zij hier met succes een beroep op doen.“

Het burgerinitiatief heeft echter meer vragen gesteld, ook over de melding die Acantus gevraagd is te  doen aan de minister, op grond waarvan de sloop voor een periode van een half jaar on hold komt, zodat, initiatiefnemers, naast de toekenning van het geldbedrag, ook daadwerkelijk een EIGEN coöperatieplan mogen maken, voor alle woningen, die niet reeds vooraf bepaald is door Acantus.

- advertentie -

De uitspraak hierover moet nog volgen. Daarnaast is een vraag gesteld over de medewerking van een corporatie voor het oprichten van een coöperatie. De Aw bevestigd nl. nogmaals, dat de artikelen over de wooncoöperatie in de woningwet, dit immers niet verplicht stelt, maar volgens de Woonbond liggen er mogelijkheden voor een juridische basis in de nu nog te maken afspraken tussen huurdersorganisaties, de gemeente en de corporaties over het huurbeleid.

- advertentie - 

Volgens de mening van een medewerker van de Aw zou een afspraak over een wooncoöperatie  in de zogenaamde prestatieafspraken hierin leidend zijn. Omdat er nu gepionierd wordt over artikelen in de woningwet is het voorlopig helaas nog wachten op meer duidelijkheid. Wij hopen dat ook Acantus deze uitspraken wil blijven afwachten. Tot nu toe werkt de corporatie hierin goed mee.

Gemeente Oldambt en de huurdersorganisatie Winschoten zijn positief over de wooncoöperatie en ondersteunen het initiatief, straks hopelijk ook de corporatie, die recentelijk nog in de Volkskrant heeft aangegeven, het IDEE van de wooncoöperatie te omarmen, maar de woningen nog steeds te willen slopen. Maar in een IDEE alleen kun je niet wonen!

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button