AlgemeenPolitiek

Ger Klein: ‘Het Oldambtster college moet niet blaffen maar bijten’

- advertentie -

Winschoten – Naar aanleiding van raadsvragen over de verpauperde panden aan de Stikkerlaan te Winschoten, heeft het college aangegeven dat er indringende gesprekken met de eigenaar zijn gevoerd en de eigenaar de panden heeft dichtgespijkerd en afgesloten met bouwhekken.

- advertentie -

Lees ook: Wanneer gaan de ‘krotten’ aan de Mr. D.U. Stikkerlaan weg?

Hierdoor is volgens het college directe overlast in de vorm van vandalisme, inbraak en instortingsgevaar beperkt. Het college gaf verder aan maximale druk op de eigenaar te zullen uitoefenen om verpaupering tegen te gaan en te komen tot een nieuwe invulling van de locatie.

Niet tevreden
Gemeentebelangen Oldambt is niet tevreden met de antwoorden van het college. Lijsttrekker Ger Klein: ‘Het mag wellicht zo zijn dat er door de getroffen maatregelen geen sprake is van directe overlast, maar dit betekent wat mij betreft niet dat de gemeente van handhavend optreden zou moeten afzien.’

Het staat volgens Klein buiten kijf dat het uiterlijk van de panden in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. De gemeente kan daarom op grond van de Woningwet vergaande maatregelen eisen om de panden aan redelijke eisen van welstand te laten voldoen. Klein: ‘Hierbij kan gedacht worden aan het vervangen van aangetast metselwerk, het plaatsen van ramen en deuren in de oorspronkelijke gevelopeningen en het in goede staat van onderhoud brengen van het erf dat bij de panden hoort.’

Lees ook: VCP Oldambt fleurt ‘krottencomplex’ in Winschoten op

- advertentie -

Handhavend optreden onredelijk?
De vraag of dergelijke maatregelen onredelijk zijn vanwege de financiële gevolgen voor de eigenaar van de panden en het bovendien een herontwikkelingslocatie betreft, beantwoordt de voorman van Gemeentebelangen Oldambt ontkennend. Klein: ‘Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter niet gevoelig is voor dergelijke argumenten. In bijvoorbeeld de gemeente Noordwijk speelde een vergelijkbare situatie. Ook daar was de rechter van mening dat de gemeente in redelijkheid handhavend tegen een verpauperde pand kon optreden.’

- advertentie - 

Hij vervolgt: ‘En bovendien: het staat de eigenaar natuurlijk vrij om de panden te slopen in plaats van op te knappen. Waar het ons om gaat is het resultaat, namelijk een straatbeeld waarop we met z’n allen weer trots kunnen zijn!’

Oproep aan het college
‘Tot nu toe is er uitsluitend naar de eigenaar van de panden geblaft. Wat ons betreft is het nu tijd om door te pakken. Ik roep het college daarom op om op korte termijn het handhavingstraject op te starten. Het zou daarbij mooi zijn als de gemeenteraad het college een duwtje in de rug geeft.’ aldus de lijsttrekker Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button