Algemeen

Oldambt gaat door met jongerenprojecten in 2018

- advertentie -

Winschoten – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft deze week ingestemd met de plannen om de financiële steun aan jongerenorganisatie Jimmy’s én het project School als Wijk voort te zetten.

- advertentie -

Goede start Met deze plannen wil het college jongeren uit de gemeente ondersteunen en hulp bieden bij problemen op het gebied van bijvoorbeeld hun opleiding, thuissituatie of werkzaamheden. Wethouder Bard Boon: “We zetten als gemeente flink in om jongeren een goede start te geven. We doen dit door in te zetten op het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaters. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen, waarmee ze aan het werk kunnen of verder kunnen studeren.”

Jimmy’s Jimmy’s is een organisatie waar jongeren tussen de 12 en de 27 jaar terecht kunnen met al hun vragen, wensen en problemen over verschillende thema’s. De jongerenorganisatie startte in 2016 in Oldambt met een pilot voor anderhalf jaar. In deze periode hebben maar liefst 300 jongeren zich aangemeld bij Jimmy’s.

School als Wijk De pilot School als Wijk (SaW) is een provinciebrede aanpak met als doel om vroegtijdig schoolverlaters tegen te gaan. Dit gebeurt door middel van de inzet van speciale SaW-ondersteuners uit verschillende organisaties. De SaW-ondersteuners hebben op een laagdrempelige manier contact met de doelgroep, waardoor zij vroegtijdig signalen kunnen opvangen en hierop actie kunnen ondernemen.

De doelgroep van de pilot bestaat uit jongeren die een mbo-opleiding volgen op niveau 1 en 2 op de Campus in Winschoten. In 2018 wordt de SaW-aanpak voortgezet én uitgebreid naar alle mbo-niveaus en -locaties in de provincie. In Oldambt wordt deze aanpak in 2018 ook op het vmbo toegepast.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button