GemeenteKort nieuws

Energie Coöperatie Oldambt boekt voortgang

- advertentie -

Oldambt – Na de rondgang van Martin van der Kooij (Groninger Energie Koepel, GREK) en Menno Visser (gemeente Oldambt) langs bijna alle wijken en dorpen van de gemeente Oldambt is een initiatiefgroep ontstaan op het gebied van duurzame energie (opwekking en besparing). Deze initiatiefgroep bereidt de oprichting voor van de Energie Coöperatie Oldambt (ECO) voor alle inwoners van de gemeente Oldambt en is sinds januari 2018 drie keer bijeen gekomen in het museum gemaal in Nieuwolda.

- advertentie -

In de initiatiefgroep nemen momenteel de volgende personen deel:
 Ben Verwey (namens Dorpsbelangen Nieuw Scheemda, eerste aanspreekpunt)
 Bart van der Heul (namens Dorpsbelangen Nieuw Beerta)
 Cornelis van der Poel (namens Dorpsbelangen Westerlee)
 Rense Louwes (namens Dorpsbelangen Westerlee, deskundig op het gebied van aansluiting op het elektriciteitsnet))
 Solvejg ter Meer (namens Dorpsbelangen Finsterwolde)
 Richard Goet (namens Dorpsbelangen Finsterwolde)
 Pascal van Corbach (namens Stichting Nieuwolda)
 Gerrit Smit (namens Bewonersbelangen Blauwestad)
 Jakob Haverkamp (onafhankelijk adviseur duurzame energie)
 Harm Jan Prins (initiatief begeleider Groninger Energie Koepel, GREK)
 Sander Berkepas (initiatief begeleider Buurkracht (energiebesparing))
Menno Visser (beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid, gemeente Oldambt) ondersteunt de initiatiefgroep met onderzoek en advies. De resultaten tot nu toe zijn als volgt samen te vatten.

Postcoderoosprojecten: zonnedaken en –veldjes
Er zijn 14 zogenaamde postcoderoosprojecten geselecteerd die als kansrijk worden beoordeeld. Dat betreft projecten waarbij in een bepaald postcodegebied op vooral gemeentelijke gebouwen en terreinen, zonnepanelen en/of een kleine windmolen kunnen worden geplaatst. In deze projecten zouden naar schatting in totaal 5.600 zonnepanelen geplaatst kunnen worden en mogelijk 4 kleine windmolens (ashoogte 15 m van het bedrijf EAZ uit Hoogezand). Om deze postcoderoosprojecten haalbaar te maken, zijn totaal ongeveer 600 deelnemende huishoudens nodig. Dat is minder dan 2% van het totaal aantal huishoudens in de gemeente Oldambt (incl. de aangrenzende postcodes). De gemiddelde terugverdientijd is volgens een modelberekening van de GREK minder dan 10 jaar en past ruim binnen de looptijd van de postcoderoos regeling van 15 jaar.

Een typisch postcoderoos project betreft 200 panelen op een dak van bijvoorbeeld een buurthuis of bij een sportpark. Uitgaande van gemiddeld 10 panelen per huishouden, heb je 20 deelnemende huishoudens in die postcoderoos nodig om een project haalbaar te maken. Dat lijkt op het eerste gezicht realistisch. Voor een EAZ-windmolen heb je ongeveer 10 deelnemende huishoudens nodig om deze haalbaar te maken.

De komende periode tot aan de zomer wordt gebruikt om de technische en financiële haalbaarheid van de postcoderoosprojecten uit te werken. Daarna gaat de initiatiefgroep bij alle wijken en dorpen langs voor een peiling van belangstelling en draagvlak voor de betreffende projecten. Als dat zo blijkt te zijn, zal de Energie Coöperatie Oldambt (ECO) officieel opgericht worden en aan de slag gaan met
deze projecten.

Hieronder een voorbeeld van een postcoderoos van Nieuwolda. Deze omvat 4.700 huishoudens.

- advertentie -

Enquête Dorpsbelangen Nieuw Beerta over energie
Dorpsbelangen Nieuw Beerta heeft samen met Buurkracht een enquête voorbereid die gaat over opwekking van duurzame energie en energiebesparing. Andere wijken en dorpen kunnen een vergelijkbare enquête houden.

- advertentie - 

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Bart van der Heul
via bartvanderheul@hotmail.com

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button