AlgemeenRegionaal nieuws

Nedersaksisch erkend als actuele taal; Rijk en regionale overheden tekenen convenant voor Nedersaksische taal

- advertentie -

Regionaal – Het Rijk en de overheden in Noord-Oost Nederland gaan zich inspannen om de Nedersaksische taal te behouden en het gebruik ervan te stimuleren. Op woensdag 10 oktober tekenden Maarten Schurink, secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionale bestuurders in Zwolle daarvoor het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal. Daarmee spreken zij ook uit dat zij het Nedersaksisch erkennen als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taal in Nederland.

- advertentie -

Secretaris-generaal Maarten Schurink van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekende namens minister Kajsa Ollongren. Daarnaast tekenden de gedeputeerden Sietske Poepjes (Fryslân), Henk Staghouwer (Groningen), Cees Bijl (Drenthe), Hester Maij (Overijssel), Josan Meijers (Gelderland), wethouder Fimke Hijlkema (Ooststellingwerf) en burgemeester André van de Nadort (Weststellingwerf).

Samen optrekken
In het convenant is onder meer vastgelegd dat de overheden de inzet op de streektaal meer op elkaar gaan afstemmen om zo van elkaars goede voorbeelden te leren. Ook gaan de overheden kijken hoe ze samen kunnen optrekken richting de Nedersaksisch sprekende regio’s in Noordwest-Duitsland en de EU. Verder wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd rond een actueel thema, gekoppeld aan één van de streektaalfestivals in de regio’s.

Identiteit
Minister Kajsa Ollongren: “Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen van Zwolle tot Doetinchem, van Wolvega tot Almelo. Het gaat om meer dan een miljoen mensen. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk.”
Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen: “Streektaal zegt iets belangrijks over de identiteit van een gebied. Het is een taal waar mensen zich in kunnen uitdrukken en waar men zich plezierig bij voelt. Met het tekenen van dit convenant zeggen wij volmondig JA tegen het Gronings als volwaardige spreektaal. Als Groninger in hart en nieren vind ik dat een waardevolle erkenning en een geruststellende waarborg voor de toekomst van onze provincie.”

Woordwaark
Naast de gezamenlijke inspanning voor het Nedersaksisch in het kader van het convenant stimuleren de regionale overheden ook via hun eigen cultuurbeleid het gebruik van het Nedersaksisch. Sinds dit jaar kent de provincie Groningen één steunfunctie voor immaterieel erfgoed, het ‘Centrum Groninger Taal en Cultuur’. Het centrum is aanspreekpunt, kennis- en adviescentrum en platform op het gebied van de Groninger taal, geschiedenis, tradities, gewoonten en muziek.
Zo doet het centrum wetenschappelijk onderzoek naar streektaalgebonden cultuur en heeft het een taak om het publiek actief te betrekken bij de Groningse taal. Een mooi voorbeeld daarvan is het project Woordwaark, een interactieve databank voor de Groninger taal die je kunt gebruiken als woordenboek, kennisdatabank en digitale bibliotheek tegelijk.

Nedersaksisch
Het Nedersaksisch wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noordoost-Veluwe, de Achterhoek en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (provincie Fryslân). Het sluit in taalkundige zin aan bij het Nedersaksisch/Nederduits in Noord-Duitsland.

- advertentie -

Foto: Pixabay/ OldambtNu.nl

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button