Gemeente

Oldambt gaat met inwoners in gesprek over de Wmo

- advertentie -

Oldambt – Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten over de uitvoering van het Wmo-beleid. Aspecten die bij dit onderzoek aan bod komen, zijn het contact tussen de cliënt en de gemeente en de kwaliteit en het effect van de geleverde ondersteuning.

- advertentie -

Resultaten
Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een schriftelijke vragenlijst. In totaal hebben 512 cliënten meegedaan aan het onderzoek, wat neerkomt op een respons van 51 procent. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste Wmo-cliënten positieve ervaringen rapporteren. Oldambt scoort een ruime voldoende. Wel is er in vergelijking met andere jaren sprake van een lichte daling van de tevredenheid. Dit biedt aanknopingspunten voor de verbetering van de dienstverlening.

Verdiepingsonderzoek
Om meer informatie te krijgen over hoe cliënten de uitvoering van het Wmo-beleid ervaren, is er bij de vragenlijsten een antwoordkaartje toegevoegd. Cliënten die door willen praten over het onderwerp van de vragenlijst, konden dit op het kaartje aangeven. Hierop hebben 40 cliënten gereageerd.

Rondetafelgesprekken
De cliënten die aan hebben gegeven dat ze verder wilden praten over het de uitvoering van het Wmo-beleid van de gemeente, worden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Wethouder Laura Broekhuizen zegt hierover: “We gaan na de zomer in gesprek met deze inwoners over de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek. Op deze manier komen we meer te weten over de achtergronden van de onderzoeksresultaten en kunnen we onze dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de cliënt.”

 Publicatie van de resultaten
De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek worden binnenkort gepubliceerd op de website http://clientervaringsonderzoek-wmo.nl.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button