PolitiekSport

Provincie presenteert beleid voor sport en bewegen voor komende drie jaar

- advertentie -

Groningen – Meer mensen met een beperking laten bewegen, kinderen van jongs af aan stimuleren om actief te zijn en de topsport als inspiratie voor de breedtesport in de provincie Groningen. Iedere Groninger moet op passend niveau kunnen sporten en bewegen. Om dat voor elkaar te krijgen investeert de provincie de komende drie jaar bijna 2 miljoen in sporten en bewegen.

- advertentie -

In het Sport- en Beweegbeleid 2021-2023 (PDF) geeft de provincie invulling aan het Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat vorige week is ondertekend door 35 organisaties. Het akkoord is opgesteld door alle Groninger gemeenten, de provincie, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport, zorg en welzijn en het bedrijfsleven.

Inclusief sporten en bewegen
Sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor ouderen, lager opgeleiden, mensen met een beperking, (niet-westerse) migratieachtergrond en minima is nu nog weinig aanbod in de provincie. Hier valt veel gezondheidswinst te behalen. Daarom investeert de provincie de komende drie jaar extra geld in inclusief sporten en bewegen.

Van jongs af aan
De provincie investeert ook in projecten om de Groninger jeugd gezonder op te laten groeien. De basis voor een gezonde leefstijl wordt op jonge leeftijd gelegd. Kinderen die van jongs af aan actief zijn, blijven op latere leeftijd makkelijker bewegen. De provincie besteedt ook aandacht aan de oudere jeugd (12- 20 jaar), door projecten te faciliteren in het voortgezet onderwijs en mbo. Daarnaast ondersteunt de provincie activiteiten bij sportevenementen die erop zijn gericht om niet-actieve Groningers in aanraking te brengen met bewegen.

Topsport en talent
Veel sportcarrières zijn ooit begonnen bij een sportvereniging in de buurt. Een topsporter of talent is een voorbeeld voor jongeren die gaan sporten bij de vereniging of op school. De provincie faciliteert sporttalent daarom om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het mes snijdt aan twee kanten. Het talent of de topsporter uit de provincie kan als ambassadeur Groningers inspireren en enthousiasmeren. Opgedane kennis in topsport en bij talentenbegeleiding wordt ook gedeeld. Trainers, begeleiders en sporters worden getraind om hun kennis en vaardigheden over te brengen op de breedtesport.

Ambitie
De actieve Groninger in beweging houden en de niet-actieve Groninger in beweging krijgen. Dat wil de provincie met het Sport- en Beweegbeleid bereiken. Om die ambitie waar te maken gaat de provincie de komende drie jaar faciliteren, verbinden, kennisdelen en stimuleren.

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button