Gemeente

Aardbevingsregio reageert op coalitieakkoord: het is tijd voor daden

- advertentie -

Groningen/ Oldambt – Het is goed dat in het 50 pagina’s tellende coalitieakkoord op drie pagina’s iets gezegd wordt over de gaswinning in Groningen. Wel vindt de aardbevingsregio dat het nu tijd is voor daden. Groningers die te maken hebben met aardbevingsschade of waarvan het huis versterkt moet worden, verdienen nu echt eens zichtbaar aandacht.

- advertentie -

Zoals in het coalitieakkoord staat: oog voor de menselijke maat. De regio roept het nieuwe kabinet dan ook op hier meteen mee te beginnen. En geeft het advies als eerste stap het budget van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van €10.000 aan te vullen.

Extra geld
In het coalitieakkoord staat dat de komende jaren een forse inspanning nodig is om het vertrouwen van de Groningers te herstellen. En dat er, uitgaande wat er uitvoeringstechnisch realistisch is, extra geld beschikbaar wordt gesteld. Het nieuwe kabinet kan hierin volgens de regio een mooie eerste stap zetten. Namelijk door het budget van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van €10.000 aan te vullen. Deze regeling is enorm populair gebleken onder Groningers.

Inwoners kunnen met de subsidie hun huis verduurzamen en verbeteren en daar wordt veel gebruik van gemaakt. Dat geeft de gewenste impuls aan de woningvoorraad van Groningen. Volgens de regio maakt het nieuwe kabinet een slimme zet als zij nu al duidelijk maakt dat ze de verzoeken van alle inwoners die voor deze subsidieregeling in aanmerking komen zal toekennen.

Duurzaam schadeherstel fundamenten
Een groot knelpunt tot nu toe in het gaswinningsdossier is de funderingsproblematiek. De regio is blij dat op eigen aanraden in het coalitieakkoord is opgenomen dat ook duurzaam schadeherstel van de fundamenten onderdeel uitmaakt van de versterkingsoperatie. Een aanpak hiervoor is hard nodig om de eigenaren die hiermee te maken hebben snel te laten weten waar ze aan toe zijn. Hetzelfde geldt voor de vastgelopen dossiers.

Eigen regie
Aardbevingsgemeenten zijn het volledig eens met de uitgangspunten die genoemd worden bij de versterkingsoperatie. Daarbij is vooral de eigen regie die bewoners voeren over de werkzaamheden een belangrijk punt. Deze gebiedsgerichte aanpak, zoals die in Krewerd en Steendam/Tjuchum is uitgevoerd, wil de regio graag op andere plekken uitrollen. Mits de ‘lessons learned’ uit de proefprojecten worden meegenomen.

- advertentie -

Toekomst
Vanuit de Toekomstagenda Groningen voert de aardbevingsregio gesprekken met de rijksoverheid over de toekomst van Groningen. Deze gesprekken blijven belangrijk en hebben de komende jaren een financiële vertaling nodig.

- advertentie - 

Afbouw gaswinning
Dat er in het coalitieakkoord een alinea is opgenomen over de afbouw van de gaswinning in Groningen is als vanzelfsprekend. Deze bevestiging moet het kabinet blijven geven. Hetzelfde geldt voor het toepassen van de omgekeerde bewijslast bij de afhandeling van schade. Aan beide besluiten moet niet worden getornd.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button