Algemeen

GGD: “Boosteren in maximale versnelling”

- advertentie -

Groningen – GGD Groningen zet alle zeilen bij om nog verder op te schalen met de boostercampagne. Door het inzetten van extra prikkers, verruiming van de openingstijden en intensivering van de samenwerking met huisartsen kunnen nog meer Groningers snel een boosterprik krijgen.

- advertentie -

Maximale versnelling
Na de opschaling die al was is ingezet kwam afgelopen week het verzoek van VWS om extra te versnellen in verband met de oprukkende Omikron-variant van het coronavirus. Aanleiding voor GGD Groningen om in samenspraak met huisartsen, Veiligheidsregio en de gemeenten te kijken hoe we in onze regio verder kunnen versnellen. De GGD doet de massavaccinatie, waarbij mensen op volgorde van leeftijd van oud naar jong, een (verplichte) afspraak kunnen maken. De huisartsen, met hun fijnmazige aanwezigheid in de regio, boosteren primair de kwetsbare groepen uit hun praktijk.

“We waren al behoorlijk opgeschaald. Iedereen die volgens zijn leeftijd aan de beurt is, kan binnen een week een prikafspraak hebben’’, zegt directeur Jos Rietveld van GGD Groningen. “Omdat de urgentie hoog is gaan we over op de maximale versnelling. Dit doen we door de openingstijden te verruimen en nóg intensiever samen te werken met huisartsen. Huisartsen voor wie dat mogelijk is, helpen bij het boosteren van kwetsbare patiënten. Ook springen het UMCG en eigen medewerkers van de GGD bij. Zo kunnen we in de loop van deze week 11.000 vaccinaties per dag zetten.”

Koen Schuiling, voorzitter Veiligheidsregio Groningen, zegt: “We willen in Groningen maximaal versnellen. We zijn blij dat we de huisartsen in Groningen bereid hebben gevonden samen met de GGD de komende weken hard aan de slag te gaan. De gemeenten kunnen daarbij waar nodig ondersteuning bieden”.

Trudy Oldenhuis, voorzitter van de Huisartsenkring Groningen geeft aan dat een groot deel van de huisartsen zich, daar waar mogelijk, de komende weken zal inzetten voor het vaccineren. “We werkten de afgelopen weken al prima samen met de GGD bij het vaccineren van patiënten aan huis; fijn dat we nu de mogelijkheid hebben patiënten die binnen onze kwetsbare groep vallen te vaccineren”.

Uitbreiding samenwerking huisartsen
Sinds enkele weken is er een goede samenwerking tussen de GGD en de Huisartsenkring Groningen. Huisartsen zijn gevraagd om – indien dat voor hen mogelijk is en indien de gewone huisartsenzorg niet in het gedrang komt – mee te helpen met het boosteren van de eigen kwetsbare patiënten. GGD levert voorbereide vaccinaties via een koeriersdienst aan huisartsen. Zij zetten de prik vervolgens bij de meest kwetsbare patiënten uit hun praktijk. De huisartsen die deze groep kunnen vaccineren, nodigen deze patiënten hiertoe uit. Patiënten wordt dringend gevraagd niet zelf contact op te nemen met de praktijk.

- advertentie -

Veiligheidsregio en gemeenten
Veiligheidsregio en gemeenten kunnen facilitaire/logistieke ondersteuning bieden aan met name de huisartsen. Te denken valt aan de inzet van sporthallen of brandweerkazernes als pop-up locaties, rondbrengen van uitnodigingsbrieven en eventueel administratieve ondersteuning.

- advertentie - 

Samenwerking UMCG
Het UMCG heeft een eigen vaccinatiefaciliteit. Vanaf 27 december a.s. wordt deze ingezet om massavaccinatie in samenwerking met GGD Groningen uit te voeren. Hier kunnen 500 – 1.000 vaccinaties per dag worden gezet. De vaccinatiestraat wordt ingepast in het landelijk planningssysteem. Het is een zevende vaccinatielocatie in de provincie. De vaccinatiestraat is te vinden aan de noordkant (dus niet via de hoofdingang) van het UMCG-terrein in een apart gebouw, Vrydemalaan 15.

Online afspraak
Om alles goed en snel te laten verlopen wordt de boostervaccinatie alleen op afspraak gegeven. Het dringende advies is om de afspraak online te maken.

Op dit moment kan ieder, geboren in 1967 of eerder, die tenminste drie maanden geleden de laatste prik heeft gehad een afspraak maken. Zo gauw er ruimte is om afspraken te maken worden nieuwe jaargroepen (van oud naar jong), zorgmedewerkers en de griepprikgroep uitgenodigd. Dit gebeurt via kanalen als (social) media, website en sms. Uiteraard ontvangt iedereen een uitnodigingsbrief, maar door gebruik te maken van deze snelle kanalen kunnen meer mensen sneller hun boosterprik halen. Bibliotheken kunnen eventueel helpen met het maken van een afspraak.

Alle informatie over boostervaccinaties.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button