Gemeente

Aanleg fiets-/wandelpad door Stadspark naar centrum Winschoten

- advertentie -

Winschoten – Op dinsdag 19 april wordt gestart met de aanleg van een fiets-/wandelpad vanaf de Pieter Smitbrug door Stadspark naar centrum Winschoten. Deze route is tot stand gekomen in overleg met het WP Parkwijk.

- advertentie -

De aanleg van het pad is het eerste onderdeel van de Investeringsagenda Ring Blauwestad dat binnenkort in uitvoering gaat. Het is een vervolg op het project de Blauwe Loper (de aanleg van de Pieter Smitbrug tussen Blauwestad en Winschoten) waarbij de bestaande padenstructuur van het park richting het centrum van Winschoten wordt verbeterd.

Recreatieve verbinding
De aanleg van het fiets-/wandelpad wordt een recreatieve verbinding. Er worden dan ook geen lichtmasten geplaatst, met uitzondering van het begin bij de Pieter Smitbrug en ter hoogte van oversteekplek bij de kinderboerderij aan de Bovenburen. Een alternatieve fiets-/wandelroute vanaf de Pieter Smitbrug is de aansluiting met de Hoorntjesweg/Ludensweg.

De route van het fiets-/wandelpad loopt langs verschillende bijzondere locaties in het park. Dat zijn de dierenweide, kinderboerderij, hertenkamp en de beeldentuin in het Rosarium van het Stadspark. Daar waar het bestaande pad onvoldoende breed of van slechte kwaliteit is, wordt de verharding verwijderd en vervangen door beton. Ook worden langs de route van het pad enkele rustplekken opgeknapt en/of aangelegd.

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtN.nl (archief)

Werkzaamheden duren twee maanden
Op dinsdag 19 april aanstaande start Aannemerscombinatie Strukton & Oosterhof-Holman met het inrichten van het werkterrein. De daaropvolgende week wordt er gestart met de daadwerkelijke werkzaamheden.

- advertentie -

Naar verwachting duren de werkzaamheden twee maanden en zal het pad medio juni 2022 worden opgeleverd en kan het door fietsers en wandelaars worden gebruikt. Meer informatie over de investeringsagenda Ring Blauwestad is te vinden op de website van de gemeente Oldambt.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button