Regionaal nieuws

Ruim 2,4 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2022

- advertentie -

Landelijk – In de eerste vier maanden van 2022 zijn 2.440.672  verkeersovertredingen geconstateerd. Het gaat daarbij onder meer om te hard rijden, door een rood verkeerslicht rijden en handheld telefoongebruik.

- advertentie -

In vergelijking met dezelfde periode van vorig gaat het om een stijging van ruim negen procent. Toen werden 2.233.562 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht verkeersboetes van 2022.

Covid-19 speelde de afgelopen jaren een substantiële rol in de maatschappij. De effecten daarvan in het verkeer waren daarbij ook waarneembaar. Het beeld in de eerste vier maanden van dit jaar is anders. Zo is de stijging van het aantal verkeersovertredingen in de eerste vier maanden van 2022 zeer waarschijnlijk verklaarbaar door toenemende verkeersactiviteiten nadat coronamaatregelen werden versoepeld.

Een stijging van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv is onder meer te zien in de op kenteken geregistreerde overtredingen: 2.294.041 in de eerste vier maanden van dit jaar, tegen 2.065.079 in dezelfde periode van vorig jaar. Het aantal staande houdingen is gedaald: van 168.483 in het eerste tertiaal van 2021, naar 146.631 in diezelfde periode van 2022. Dit zal deels het gevolg zijn van prioriteitskeuzes door het lokaal gezag en de politie bij de inzet van capaciteit. Ook zijn tijdens de acties van politievakbonden voor een nieuwe cao minder boetes uitgeschreven en kregen in plaats daarvan bestuurders bij een staande houding vaker een waarschuwing.

De meest geconstateerde verkeersovertredingen zijn voor te hard rijden. In de eerste vier maanden van dit jaar ging het om 1.981.082 boetes wegens overschrijding van de maximum snelheid, tegen 1.815.021 in dezelfde periode vorig jaar. Het grootste deel van de snelheidsovertredingen wordt op kenteken geregistreerd.

In het eerste tertiaal van 2022 zijn 918.035 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van flitspalen, tegen 720.366 in 2021. Bij mobiele radarsets was een daling te zien van 495.976 boetes voor te hard rijden in de eerste maanden in 2021 naar 438.881 dit jaar. Het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen is gestegen van 554.308 in het eerste tertiaal van 2021 naar 586.058 dit jaar.

- advertentie -

Buitenlandse verkeersovertreders
In de eerste vier maanden van 2022 zijn ook meer verkeersovertredingen geconstateerd op buitenlandse kentekens. Het aantal verkeersboetes op grond van de Wahv dat naar een buitenlandse verkeersovertreder is verstuurd, steeg van 167.139 in het eerste tertiaal 2021 naar 227.642 dit jaar.

- advertentie - 

* Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button