Opinie en verhaal

Bond van Oldambtster Belastingbetalers: ‘Oldambt en democratie – de rekenkamer’

- advertentie -

Oldambt – In haar nieuwste publicatie schrijft de Bond van Oldambtster Belastingbetalers (BOB) over de rekenkamer van de gemeente Oldambt, die een half jaar na de installatie wettelijk niet meer is toegestaan. Los daarvan is er qua opzet ook van alles mis mee.

- advertentie -

Waarom is een rekenkamer zo belangrijk? De dagelijkse leiding van een gemeente is in handen is van de burgemeester en wethouders (college van B & W). De gemeenteraad daarentegen beslist maar 11x per jaar over een beperkt aantal zaken. De gemeenteraad heeft ook als taak het controleren van het college van B & W. In de praktijk komt daar niet veel van terecht. Gelukkig is er nog wel een ander controlerend orgaan, namelijk de rekenkamer. Die mag gevraagd en ongevraagd onderzoeken instellen naar het beleid van de gemeente.

Sinds 2006 is het wettelijk verplicht dat iedere gemeente een rekenkamer heeft. Tot voor kort had de gemeente Oldambt die nog niet. Wel is incidenteel een externe rekenkamer ingeschakeld. Zo zijn voorafgaand aan de bouw van de Klinker meerdere rapporten opgesteld, waar uiteindelijk niets mee is gedaan. Bij het nieuwbouwplan van het gemeentehuis vindt de raad het niet eens nodig om een rapport op te stellen. Dat kan altijd nog achteraf volgens een raadsmeerderheid in 2019.

Tot voor kort kon worden gekozen uit twee rekenkamer versies. De ene is volledig onafhankelijk. De andere, door de gemeente gekozen versie, juist niet. De landelijke politiek had in 2019 al een wetswijziging aangekondigd waardoor die versie niet langer was toegestaan. Desondanks heeft de gemeenteraad deze op 28 februari 2022 toch geïnstalleerd.

Een half jaar later is alsnog de wetswijziging van kracht geworden die de Oldambtster variant per 1 januari 2023 verbiedt. De gemeente heeft één jaar de tijd om alsnog een onafhankelijke rekenkamer op te zetten. De foute versie is uiteindelijk verspilling van geld en mankracht.

Wat is er mis met de Oldambtster versie?
Het door de gemeenteraad opgestelde reglement bevat diverse artikelen waarmee zij zich direct kan bemoeien met de onderzoeken. Daarnaast zijn er nog indirecte regels, zoals de voorwaarde dat alle onderzoeken door een extern bureau moeten worden uitgevoerd. Gezien het beperkte budget kan er dan weinig onderzocht worden. Dat een gemeenteraad het controleren van haar eigen controleur normaal vindt, is vanuit democratisch oogpunt gezien een beschamende vertoning.

- advertentie -

De door de Oldambtster politiek gekozen opzet van de rekenkamer is al ernstig genoeg, maar dat de leden zich kunnen vinden in een reglement dat hun allerlei beperkingen oplegt, is onbegrijpelijk. Het roept vragen op over hun integriteit en het uiteindelijke resultaat van de onderzoeken.

- advertentie - 

BOB heeft in diverse artikelen al eerder vraagtekens geplaatst bij het democratische gehalte van de gemeente Oldambt. De foute opzet van de huidige rekenkamer sluit hier naadloos op aan. Dat de wetswijziging de gemeente tot de orde roept, maakt dit artikel zeker niet overbodig, maar het geeft juist een aardige inkijk in de denkwereld van de Oldambtster politiek.

Dit is een summiere samenvatting van het BOB-artikel. Het uitgebreide verhaal staat op de website.

Ingezonden brief van  Bond van Oldambtster Belastingbetalers

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button