Gemeente

Rekenkamer Oldambt onderzoekt Poort van Winschoten

- advertentie -

Winschoten – De rekenkamer van Oldambt gaat op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken of het college grip heeft op de organisatie van grote projecten, in het bijzonder op het project Poort van Winschoten. De rekenkamer kijkt daarbij of er voldoende kennis en menskracht is en hoe de controle op de uitvoering is georganiseerd.

- advertentie -

De rekenkamer doet dit om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Rapporten van de rekenkamer bevatten meestal aanbevelingen die door de raad worden besproken. Verwacht wordt dat het onderzoek voor de zomer kan worden aangeboden.

Wat is en doet de rekenkamercommissie?
De Rekenkamercommissie van de gemeente Oldambt onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Oldambt en controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven.

Rechtmatigheid: Voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
Doelmatigheid: Is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?
Doeltreffendheid: Zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?

De onderzoeken zijn in het bijzonder gericht op de maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid en bedrijfsvoering. In de onderzoeken kijken we voornamelijk naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

Lees hier meer over de Rekenkamercommissie.

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button