Algemeen

Gé van Dijk gehuldigd als 40 jaar lid van het eveneens 40 jarige koor De Medeklinker

- advertentie -

Winschoten – Veertig jaar lid van zangkoor De Medeklinker, dat repeteert in De Boschpoort, is Gé van Dijk. Veertig jaar lid van een koor dat dit jaar ook nog eens veertig jaar bestaat en dat is niet niks. Dit koor is begonnen als onderdeel van de NVV, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, wat ooit de grootste Nederlandse vakcentrale was. De repetitie ruimte was in het voormalige NVV gebouw, wat nu Lamain is in de Bosstraat.

- advertentie -

Een zegeltje kopen
“Wij moesten daar iedere maand een zegeltje kopen om deel uit te maken van het koor. Dat was in die tijd een behoorlijk bedrag, namelijk 4 gulden en 20 cent voor een maand. Met een ledenbestand van 60 personen was het best een groot koor, “ zegt Gé.

Daarna is het koor overgestapt naar de oude bibliotheek, wat nu het Leger des Heils gebouw is en het koor maakte toen deel uit van het FNV, waar ze jaren lang hebben gezongen. De naam De Medeklinker is al ontstaan toen ze nog zongen in de voormalige bibliotheek. Toen de bibliotheek verhuisde naar De Klinker hebben ze een mooie plek gevonden in De Boschpoort. En met nu nog 8 leden repeteren ze daar elke week, onder leiding van Wout van der Lei.

Plezier
“Wij hebben nog steeds heel veel plezier met het zingen en het is altijd heel gezellig. Jammer dat wij geen leden erbij krijgen.”.  Ook de Bond van Koren was aanwezig en voorzitter van deze bond is Gerda van der Molen. 23 jaar is zij dirigent geweest van het koor De Medeklinker. En deze dag mocht zij de speld behorend bij het 40-jarig lidmaatschap op het revers spelden bij Gé van Dijk. Tevens heeft zij een oorkonde gekregen.

 

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button