Algemeen

Afsluiting Gouden Handen Award door Odd Fellows

- advertentie -

Winschoten – Odd Fellows in de provincie Groningen, namen het initiatief tot het instellen van een Gouden Handen Award. Eén van de doelstellingen van de Odd Fellows is om zich op maatschappelijk gebied dienstbaar op te stellen.

- advertentie -

In 2019 hebben de Winschoter Odd Fellows loges voor het eerst de Gouden Handen Award uitgereikt. Het achter liggend idee hiervan is om scholieren die praktisch geschoold worden, hun kennis én hun kunde te laten etaleren. Je hebt tenslotte te maken met leerlingen, die later beroepen gaan uitoefenen waarin handarbeid een grote rol zal spelen. Zij hebben “Gouden Handen!” Leerlingen die op het HAVO/VWO niveau functioneren, doen mee aan een essay wedstrijd.

De Flint
Leerlingen van de praktijkschool “De Flint” in Winschoten, waren in 2019 de eersten die een Gouden Handen Award kregen uitgereikt. Zij realiseerden met medewerking van tuinarchitect Martin Knol een binnentuin in het verpleeghuis “Old Wolde”.

Dollard College
Het tweede Gouden Handen project was in 2023 i.s.m. met het Dollard College in Winschoten. Examenleerlingen van de afdeling Groen maakten als onderdeel van hun praktijkexamen insectenhotels. Na beoordeling van de insectenhotels werden er 4 prijzen en de Gouden Handen Awards uitgereikt. Dit gebeurde op 23 maart j.l. door wethouder Wünker van de gemeente Oldambt tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De insectenhotels die de eerste 3 prijzen wonnen, gingen naar het gezinshuis “De Hondsroos” in Winschoten. Dit gezinshuis gaat een pluktuin aanleggen en die insectenhotels zullen in de pluktuin een plekje krijgen.
De andere hotels werden verkocht aan leden van de F.D. Roosevelt Loge en de Guldenroede Club en aan andere belangstellenden.

Cheque
Op woensdag 21 juni aanstaande vond de afsluiting van dit tweede succesvolle Gouden Handen actie plaats. De commissie Gouden Handen heeft een cheque aan het Dollard College overhandigd. Dit is het bedrag dat werd opgebracht door de verkoop van de insectenhotels.

- advertentie -

De F.D Roosevelt Loge en de Guldenroede Club, kijken met grote tevredenheid terug op het project. De leerlingen van het Dollard College hebben de doelstelling van het tonen van maatschappelijke betrokkenheid ruimschoots waargemaakt. Zij hebben bijgedragen aan de pluktuin van het gezinshuis De Hondsroos” en de opbrengst van de verkoop van de insectenhotels, gaat naar een fonds van het Dollard College. Vanuit dit fonds krijgen leerlingen die het nodig hebben, financiële ondersteuning om mee te doen aan buitenschoolse activiteiten. Dit jaar stelt de bijdrage aan het fonds door de Gouden Handen commissie, derdeklas leerlingen die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen, in staat om óók op kamp te kunnen gaan.

- advertentie - 

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button