Regionaal nieuws

Bibliotheken gaan scholen helpen met verbeteren leesvaardigheid

- advertentie -

Landelijk – Om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren, gaan bibliotheken intensiever samenwerken met scholen en de kinderopvang. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stellen hiervoor de komende 3 jaar in totaal € 74 miljoen beschikbaar. Leesdeskundigen uit de lokale bibliotheek gaan op scholen en kinderdagverblijven helpen om kinderen te enthousiasmeren voor lezen, onder meer door bestaande boekencollecties flink uit te breiden.

- advertentie -

Experts in leesplezier
Minister Paul: “Goed leren lezen is superbelangrijk en eigenlijk ook heel erg leuk. Hoe fijn is het dan om een bibliotheek in de buurt te hebben met heel veel verschillende boeken, met verschillende thema’s en leesniveaus. Door bibliotheken te laten samenwerken met scholen en kinderopvang zorgen we er tegelijkertijd voor dat het nog gemakkelijker wordt voor kinderen om vaak en veel boeken te lenen. Daar ben ik erg blij mee.”

Staatssecretaris Uslu: “Bibliotheken zijn experts in lezen en leesplezier. Ze hebben veel kennis van de collectie, van de fasen en voorkeuren van lezers en kunnen een passend aanbod bieden. Als kinderen en jongeren echt opgaan in een verhaal dan boeit het boek en willen ze het in één keer uitlezen. En dat verbetert hun vaardigheden op het gebied van diep en kritisch lezen. Daarnaast is de bibliotheek de plek waar je altijd geïnspireerd raakt.”

Kansengelijkheid
Concreet kunnen 1800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo en het praktijkonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek. Daarnaast kunnen ruim 6.000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen.

Zij krijgen (extra) ondersteuning van zogenoemde leesconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en ze kijken met schoolteams wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken. Ook kunnen ze ondersteunen als een school een leesplan wil opstellen en helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

Hoe?
Deze plannen zijn onderdeel van de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Deze zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de KB, nationale bibliotheek en worden uitgevoerd door provinciale en lokale bibliotheekorganisaties. Stichting Lezen verdeelt het geld over de bibliotheken en monitort samen met de bibliotheken en scholen de ontwikkeling van het leesgedrag en leesplezier van leerlingen.

- advertentie -

Masterplan basisvaardigheden
Om ervoor te zorgen dat leerlingen onder meer beter leren lezen, lanceerde het kabinet eerder het Masterplan basisvaardigheden. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen onder meer subsidie aanvragen om te werken aan het verbeteren van de basisvaardigheden van hun leerlingen. Naast lezen gaat het ook om schrijven, rekenen, digitale vaardigheden en burgerschap. Het versterken van de samenwerking van bibliotheken met scholen en de kinderopvang hoort hierbij en wordt betaald uit het budget van het masterplan. Hiervoor is in 2023 in totaal € 459 miljoen beschikbaar, oplopend tot € 678 miljoen structureel per jaar vanaf 2027.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button