AlgemeenIncidenten

Grote internationale veiligheidscontrole grensstreek

- advertentie -

Oost-Nederland – Donderdag 13 november hield de politie samen met andere opsporingsinstanties in het Nederlandse en Duitse grensgebied van Groningen tot Aken een grootschalige internationale veiligheidscontrole. De controle richtte zich naast uiteenlopende (verkeers)overtredingen nadrukkelijk op het tegengaan van grensoverschrijdende criminaliteit. Zowel op de weg als in treinen en op luchthavens werden in totaal 4382 voertuigen en 5733 personen gecontroleerd; 24 verdachten werden aangehouden.

- advertentie -

Met statische en opvallende controles bij een aantal grote grensovergangen en op enige afstand van de Nederlands-Duitse grens werd de hele dag uur gericht geselecteerd en gecontroleerd. Ook werden ANPR-voertuigen ingezet, uitgerust met de nodige informatie. Gedurende de dag werd er intensief samengewerkt met collega’s van de Duitse politie. De onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling resulteren in een ‘bredere blik’ en vergroten daarmee de pakkans van bijvoorbeeld verdachte bestuurders.

De grootschalige controle was in het bijzonder gericht op de bestijding van de criminaliteit m.b.t. verdovende middelen, vreemdelingenwetgeving en mensenhandel. Daarnaast werd extra gecontroleerd op georganiseerde criminaliteit en autodiefstallen. Ook verkeersdelicten als rijden onder invloed van alcohol/drugs en overtredingen m.b.t. rijbewijs/kentekendocumenten werden gecontroleerd.

Auto’s en ander voer- en vaartuigen werden gecontroleerd en grondig doorzocht op mogelijke inbrekersbuit, inbrekersgereedschap en drugs. Ook werd er gekeken of men in het bezit was van de vereiste (vervoers)documenten. Bestuurders, inzittenden en reizigers werden gevraagd naar reisroute en reisdoel. Nieuwe informatie werd verzameld die in de toekomst een waardevol bron kan zijn voor de uitvoering van onderzoeken en controles.

Resultaten

De aanhoudingen hielden onder meer verband met de opiumwet en vreemdelingenwetgeving. De parketpolitie inde in totaal voor bijna 20.000 euro aan openstaande boetes. Naast het innen van achterstallige belastingschulden nam de belastingdienst ook een Mercedes C-klasse in beslag. Deze was omgebouwd tot een AMG. De bestuurder bleek een grote belastingschuld te hebben en kreeg een bijstandsuitkering. Op de A12 controleerde de KMar een automobilist die nog een celstraf van 60 dagen moest uitzitten, hij werd aangehouden. Op de A37 werden in een auto 20 pakjes illegale shag aangetroffen. De bestuurder ontving een geldboete van €100,-, de shag werd in beslag genomen.

- advertentie -

Tijdens de verschillende controles werd daarnaast een mes en drugs als marihuana, verschillende bolletjes cocaïne en amphetamine in beslag genomen.

- advertentie - 

Meerdere personen werden bekeurd voor ‘lichte’ verkeersovertredingen zoals rijden zonder rijbewijs, rijden zonder verzekering en voeren van ondeugdelijke verlichting. Van bijna 3000 bestuurders werd een blaastest afgenomen. In totaal bleken 19 personen onder invloed te rijden. Allen kregen naast de bekeuring een rijverbod opgelegd.

Samenwerkende opsporingsdiensten

Aan deze gezamenlijke en internationale controle werkten ongeveer 300 medewerkers mee van politie, Koninklijke Marechaussee en Douane. Over de grens werden meerdere teams van de Duitse politie ingezet.

Mobiel banditisme

Nederland heeft, net als veel omringende landen, last van mobiele bendes die Europa doorreizen met het doel een veelvoud vermogensdelicten te plegen. De bendes houden zich vooral bezig met woninginbraken, winkeldiefstal, straatroven en zakkenrollerij (high impact crime). De buit wordt verkocht of weer mee teruggenomen naar het land van herkomst. De politie zet in op een intensivering van de internationale samenwerking, afspraken en informatie-uitwisseling met de overige landen van Europa. Door heel het land wordt het aankomende jaar op diverse plaatsen acties uitgevoerd en controles gehouden om mobiel banditisme tegen te gaan.

Zo ook in Scheemda lees hier het bericht.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button