Algemeen

Geen politieke spelletjes binnen het Waterschap!

- advertentie -

Oldambt – Op 18 maart 2015 vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Deze keer gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De 63-jarige Jan van Calker uit Mussel is namens de Algemene Waterschapspartij, de AWP, sinds 2008 algemeen bestuurslid van het waterschap Hunze en Aa’s. Hij was tot 2000 akkerbouwer en was daarna twaalf jaar werkzaam in de handel van gewasbeschermingsmiddelen.

- advertentie -

Hoe belangrijk zijn de waterschappen?
Kort samengevat zorgen de waterschappen ervoor dat de inwoners van het land de voeten droog houden, schoon water kunnen drinken en dat ze veilig achter de dijken kunnen wonen. Wist je trouwens dat het waterschap de oudste democratische bestuursvorm van Nederland is? Onmisbaar om het land leefbaar te houden.

Vertel eens iets over de Algemene Waterschapspartij.
De AWP is onafhankelijk van de politiek, een belangrijke reden voor mijn kandidaatstelling! Op dit moment is de AWP vertegenwoordigd in de besturen van achttien waterschappen. Nederland telt 23 waterschappen. Doelstelling is om in 2015 in alle waterschappen vertegenwoordigd te zijn. In de waterschappen waar we nu actief zijn, willen we graag meer zetels in de wacht slepen, zodat we ook een AWP-er in het college kunnen afvaardigen.

De AWP heeft geen binding met landelijke politieke partijen. Wij komen onafhankelijk van wie dan ook op voor de belangen van alle inwoners. De kerntaken van het waterschap staan centraal, maar we moeten zuinig omgaan met de beschikbare financiële middelen. Je hebt het wel over belastinggeld, geld van de inwoners.

De AWP in waterschap Hunze en Aa’s heeft nu één zetel?
Klopt. Zes jaar geleden ben ik gekozen. Natuurlijk wil ik graag dat we in maart beslag leggen op meer zetels.Belangrijke items, voor het waterschap, van mij zijn:
– Moet taakbewust zijn.
– Voldoende schoon water voor mens, dier en natuur.
– Het waterschap moet transparant zijn.
– Sober en doelmatig werken, geen toeters en bellen. Niet alles hoeft, meer is gemakkelijker dan minder.

Hoe komen belangstellenden aan meer informatie over de AWP?

Meer informatie is te vinden op de website www.algemenewaterschapspartij.nl Natuurlijk mogen ze mij ook rechtstreeks bellen: 0599-615560. Een mail sturen kan naar janvancalker@hotmail.com

 

Jan van Calker van de Algemene Waterschapspartij. Lijst 6, nr.3

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button