Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
AlgemeenGemeente

Onderzoeksrapport Synergon gereed

- advertentie -

Het onderzoek van RadarAdvies naar aanleiding van het functioneren van het sociaal werkvoorzieningsschap Synergon is gereed. De gemeenteraden van Bellingwedde, Pekela en Oldambt hebben om dit onderzoek gevraagd. Het onderzoeksrapport en de bijbehorende adviezen zijn op maandag 23 maart officieel aan de gemeenteraden aangeboden.

- advertentie -

Koerswijziging noodzakelijk
RadarAdvies constateert dat de koers van Synergon moet worden gewijzigd om de trend van oplopende tekorten te keren. Er moet meer worden gestuurd op resultaat en meer worden ingezet op arbeidsontwikkeling van de medewerkers. Hierdoor wordt de kans van detacheren groter en dat is financieel aantrekkelijker voor het schap. Daarnaast wordt geadviseerd om kritisch te kijken naar de bestaande activiteiten. In de nabije toekomst moeten keuzes worden gemaakt over welke activiteiten het meest rendabel zijn. Verder adviseert RadarAdvies om de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening in één hand te leggen. Voorgesteld wordt om hiervoor op korte termijn een uitvoeringsplan op te stellen. Dit sluit naadloos aan bij het Akkoord van Westerlee.


Rol en positie gemeenteraad

Tenslotte besteed het onderzoeksrapport aandacht aan de positie van de gemeenteraad. Aangegeven wordt dat zowel voor het verandertraject als voor de uitvoering van de Wsw de gemeenteraden beter betrokken moeten worden om hun rol optimaal in te kunnen vullen.

Informatiebijeenkomst
Op 2 april is er een informatiebijeenkomst voor de drie gemeenteraden waar het onderzoeksrapport nader wordt toegelicht en waar informatieve vragen gesteld kunnen worden. Vervolgens zal op een later moment het politieke debat in de afzonderlijke gemeenteraden plaatsvinden.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button