AlgemeenGemeente

Opschorting inning ouderbijdrage jeugdhulp tot na de zomer

- advertentie -

Oldambt – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft dinsdag besloten om voorlopig geen ouderbijdrage te innen bij ouders van kinderen, die na 1 januari 2015 jeugdhulp ontvangen via dagbehandeling of 24-uurszorg.

- advertentie -

Dit is een formalisering van de situatie sinds 1 januari, waarbij er nog geen ouderbijdrage is geïnd. Oldambt wil eerst het onderzoek van staatssecretaris Van Rijn afwachten, alvorens een definitief besluit te nemen over de ouderbijdrage. Aanleiding is de mogelijke drempel van de ouderbijdrage voor het accepteren van jeugdhulp.

Gemeenten ongerust, staatssecretaris stelt onderzoek in
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is geregeld in de nieuwe Jeugdwet. In deze wet staat dat ouders bij ‘jeugdhulp met verblijf’ een eigen bijdrage moeten betalen omdat zij onderhoudsplichtig zijn. Ouders zouden kosten besparen doordat hun kind buitenshuis verblijft. Diverse gemeenten trokken echter aan de bel bij staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, omdat zij signalen ontvangen dat de ouderbijdrage een drempel opwerpt voor het accepteren van jeugdhulp. De staatssecretaris stelde daarop een onderzoek in naar de doelmatigheid, redelijkheid en uitvoerbaarheid van de ouderbijdrage. De resultaten van dit onderzoek worden rond de zomer verwacht.

Oldambt stelt definitief besluit ouderbijdrage uit
In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek, stelt de gemeente Oldambt haar definitieve besluit over de ouderbijdrage uit. Tot die tijd wordt geen informatie aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) verstrekt. Hierdoor kan het CAK de bijdrage niet vaststellen en innen bij de ouders. Oldambt sluit zich hiermee aan bij veel andere gemeenten, die ook besloten de inning op te schorten.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button