AlgemeenGemeente

Gescheiden afvalinzameling in Oldambt zet zoden aan de dijk

- advertentie -

Oldambt – De gescheiden inzameling van kunststoffen en drankenkartons in Oldambt heeft in het eerste kwartaal van 2015 ruim 1100 ton minder restafval opgeleverd dan in het voorgaande jaar. Dat is een daling van bijna 50% van de hoeveelheid restafval. Dit blijkt uit een eerste analyse van de gescheiden inzameling van afval in Oldambt.

- advertentie -

Per 1 januari 2015 is Oldambt gestart met de gescheiden inzameling van kunststoffen en drankenkartons (melk- en sappakken). Het doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen van 232 kilo per inwoner naar 130 kilo per inwoner per jaar. Uiteindelijk moet 72% van al het afval gescheiden worden ingezameld. Eind 2015 kan, op basis van ervaringen in een volledig kalenderjaar, met zekerheid worden aangegeven of deze doelstelling wordt gehaald.

Campagne
Eind 2014 is de gemeente al een campagne gestart om de aandacht te vestigen op het apart inzamelen van kunststoffen en drankenkartons. Er zijn aparte afvalzakken verspreid, een nieuwe afvalkalender en een speciale afvalwijzer. Daarin is aangegeven welke afvalstromen er zijn en wat daar in hoort. Gedurende heel 2015 wordt er extra aandacht geschonken aan het gescheiden inzamelen van afval. Tien scholen in Oldambt hebben enthousiast meegedaan aan een afvalproject.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button