AlgemeenGemeente

Nieuwbouw Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda is definitief

- advertentie -

Scheemda – Het is definitief dat het nieuwe ziekenhuis van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in Scheemda gebouwd kan worden. Deze week is overeenstemming bereikt met de financiers, waardoor nu niets de start van de bouw van het ziekenhuis meer in de weg staat. Ook de overname van de OZG door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zal hiermee op korte termijn definitief plaatsvinden. Eerder al werd er voor deze overname goedkeuring verkregen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De bouwwerkzaamheden in Scheemda gaan direct in het nieuwe jaar van start. De bouwperiode duurt naar verwachting twee jaar zodat begin 2018 de eerste patiënten in het nieuwe ziekenhuis behandeld kunnen worden. Hiermee is de ziekenhuiszorg voor inwoners van Noord- en Oost-Groningen gewaarborgd.

- advertentie -

Nieuwe naam
Ook de overname van de OZG door het UMCG zal binnenkort worden afgerond. Het wachten is nog op de formele toestemming van de rechtbank voor de omzetting van de Stichting OZG in een bv als zelfstandige dochter van het UMCG. De nieuwe OZG heeft een eigen Raad van Bestuur en een eigen Raad van Commissarissen. De nieuwe naam is Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Samenwerking
De beide ziekenhuizen gaan nauw samenwerken bij het leveren van ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Oost-Groningen. Er werd de afgelopen jaren al veel samengewerkt tussen artsen van beide ziekenhuizen. Deze samenwerking wordt de komende periode verder versterkt en uitgebreid. Dat is mogelijk doordat de zorg die beide ziekenhuizen leveren goed op elkaar aansluiten. De OZG levert als regionaal ziekenhuis laagdrempelige basiszorg, het UMCG levert als universitair medischcentrum complexe zorg, ingewikkelde diagnostiek en/of behandeling van zeldzame of meerdere aandoeningen. Het UMCG draagt steeds meer basiszorg over aan ziekenhuizen in de regio. Hierdoor kunnen patiënten van het UMCG profiteren van snel beschikbare basiszorg in de OZG – of in een van de andere ziekenhuizen in de omgeving – en kunnen patiënten van de OZG profiteren van de zeer specialistische kennis en kunde binnen het UMCG. Zo krijgen patiënten de best mogelijke zorg op de beste plek. De keuzevrijheid van de patiënt staat hierbij altijd centraal.

Aardbevingsbestendig
Het nieuwe ziekenhuis in Scheemda wordt aardbevingsbestendig gebouwd. De afgelopen maanden heeft de OZG de oorspronkelijke bouwplannen, in nauw overleg met de NAM, aardbevingsbestendig gemaakt. Ook is overeengekomen dat deze meerkosten (13 miljoen euro incl. BTW) door de NAM worden betaald. Het nieuwe ziekenhuis van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda wordt een modern duurzaam ziekenhuis met veel daglicht, gebouwd volgens de nieuwste inzichten en voorschriften voor ziekenhuizen en zorginstellingen. De een- en tweepersoonskamers bieden veel privacy en de indeling van de polikliniek is zo gemaakt dat dokters naar patiënten lopen in plaats van andersom. Ook is er, door de vele ramen, een mooi uitzicht op het omliggende landschap. In de ramen van het gebouw zitten zonnecollectoren om in een deel van de energiebehoefte te voorzien.

Het nieuwe ziekenhuis zal gebouwd worden door aannemer Dura Vermeer Bouw Hengelo BV.

Financiering
Met de bouw en voorbereidingen van het nieuwe ziekenhuis is een investering gemoeid van 110 miljoen euro (incl. BTW). De financiering hiervan wordt deels (58 miljoen euro) gedaan door ABNAMRO en Siemens. Het is de eerste keer dat de Nederlandse tak van Siemens Healthcare, via Siemens Financial Services (SFS) deelneemt in de financiering van een Nederlands ziekenhuis. De rest van de financiering vindt plaats door achtergestelde leningen van de Provincie Groningen (10 miljoen) en het UMCG (7 miljoen). Het Waarborgfonds voor de zorgsector borgt daarnaast 22 miljoen euro.

- advertentie -

Lange termijn service contract apparatuur
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft daarnaast met Siemens Healthcare een contract getekend voor de levering en het onderhoud van medische beeldvormende technologie. Hiermee is het Ommelander Ziekenhuis voor de komende jaren verzekerd van de beschikbaarheid van de nieuwste technieken en modernste technologie. Hieronder vallen onder andere apparatuur voor MRI-scanners, CT-scanners, apparatuur t.b.v. nucleaire geneeskunde, echoapparatuur en mammografie-apparatuur.

- advertentie - 

Verkoop ziekenhuislocaties Delfzijl en Winschoten
Nu de bouw van het ziekenhuis in Scheemda en de overname door het UMCG definitief is, is ook de verkoop van de huidige panden en gronden van de ziekenhuislocaties in Delfzijl en Winschoten een feit. Beide locaties worden verkocht aan projectontwikkelaar VastGoud.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button