AlgemeenGemeente

Oldambt trekt € 139.287,- uit voor armoedebestrijding

- advertentie -

Oldambt – De gemeente Oldambt heeft in het kader van haar minimabeleid € 139.287, voor subsidies beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet voor vergoedingen aan inwoners met een minimuminkomen. De subsidies worden verstrekt aan de voedselbank, Stichting Azzur, Stichting Leergeld, Stichting Jeugdsportfonds, kledingbank Maxima en de Stichting Urgente Noden (SUN). Het blijkt dat ondanks reeds bestaande gemeentelijke voorzieningen zoals het Participatiefonds en de bijzondere bijstand, er toch gezinnen met kinderen zijn die buiten de boot vallen. Voor deze gevallen kunnen genoemde instanties een uitkomst bieden.

- advertentie -

Kansen voor kinderen
De subsidie voor minimabeleid komt met name ten goede aan kinderen. Hierdoor krijgen kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen dezelfde kansen als kinderen uit gezinnen zonder armoede. Armoedebestrijding is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Armoede kan gezinnen ontwrichten waarbij met name kinderen de dupe worden, omdat ze niet mee kunnen doen met activiteiten op of buiten school.

Vraag om ondersteuning stijgt
In 2015 zijn door Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds tussen de 200 en 250 kinderen geholpen. De verwachting is dat dit aantal in 2016 oploopt. Kledingbank Maxima verwacht in 2016 ongeveer 500 personen te kunnen ondersteunen met kleding.

De voedselbank heeft in 2015 254 huishoudens wekelijks van voedselpakketten voorzien en verwacht in 2016 een toename van huishoudens. SUN Groningen laat ook weten een trend te zien waar de ondersteuningsvragen richting een verdubbeling gaat ten opzichte van 2014.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button