AlgemeenGemeenteRegionaal nieuws

Bijzondere landschap Oldambt krijgt zijn weidsheid terug

- advertentie -
OLDAMBT – Met de honorering van het project ‘Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’ maakt het Waddenfonds de weg vrij voor een stevige kwaliteitsimpuls in het bijzondere landschap van het Oldambt.

Het samenwerkingsproject gaat storende elementen uit het landschap wegnemen en omvormen en de landschapsstructuur bepalende groene linten versterken. Met de toezegging van het Waddenfonds komt er bijna een miljoen euro vrij om het Oldambt zijn weidsheid en contrasten terug te geven.

- advertentie -

Het Oldambt is voor velen het gebied van de eindeloze horizon, waar monumentale erven te midden van uitgestrekte akkers met graan, koolzaad en bieten het beeld bepalen. De ‘ongenaakbare’ Dollardpolders, waar de boeren in de lengte van hun akkers de kromming van de aarde kunnen zien. Maar het Oldambt is meer. De weidsheid bestaat bij de gratie van het contrast dat hier onder meer wordt gevormd door de groene linten en de dijken die als tijdringen in het landschap liggen. En in het zogenaamde ‘Klei Oldambt’, in het noordwesten van het gebied, geven wierden en oude oeverwallen het landschap zijn identiteit. Om het bijzondere cultuurlandschap van het Oldambt goed te kunnen beleven, moeten weidsheid en groen elkaar versterken.

Projectpartners
De afgelopen decennia zijn er veel (groene) elementen aan het landschap toegevoegd die het oorspronkelijke beeld niet versterken maar verstoren. Hierdoor gaan de oude structuren en contrasten verloren. Ze worden aan het oog onttrokken door een groensluier die de kwaliteit van het landschap aantast. Met ‘Een eindeloze horizon’ willen de projectpartners Landschapsbeheer Groningen, Stichting Landschap Oldambt, Staatsbosbeheer en de gemeenten Oldambt en Delfzijl het tij keren. Het project beoogt de landschappelijke samenhang van het gebied weer zichtbaar en beleefbaar te maken door de groensluier weg te nemen en het waardevolle groen te versterken. Daarnaast willen de projectpartners het landschap toegankelijk maken om het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere gebied bekendheid te geven en de kennis van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landschap te vergroten. In deze kennisdeling speelt de relatie tussen landschap en Werelderfgoed Waddenzee een belangrijke rol.

Actieve rol voor bewoners
‘Een eindeloze horizon’ is zo opgezet dat bewoners op verschillende manieren een rol kunnen spelen in het project. Zo zullen er dorpswerkgroepen worden gevormd voor herstel van de groene linten. De uitvoering van het project biedt ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring in het groen op te doen. Daarnaast nodigen de projectpartners bewoners met ideeën om de weidsheid van het Oldambt toegankelijk te maken voor bewoners en bezoekers uit aan te haken bij het project.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button