AlgemeenCultuurGemeente

Oldambt sluit bouw cultuurhuis formeel niet binnen het vastgesteld budget af

- advertentie -

Winschoten – Met het vaststellen van de inhoud van het evaluatierapport ‘realisatie Cultuurhuis De Klinker’ en een besluit om dit rapport aan te bieden aan de gemeenteraad, sluit het college  formeel de realisatie van cultuurhuis De Klinker af. Het evaluatierapport toont aan dat het cultuurhuis voldoet aan de oorspronkelijke uitgangspunten en eisen, en dat het gebouw inmiddels naar tevredenheid van bezoekers en gebruikers functioneert. Maar tegelijkertijd is het rapport kritisch over een aantal aspecten van het proces van voorbereiding en realisatie, waaronder de projectstructuur en de projectaansturing.   De evaluatie is een logisch einde van een proces waarin het college optimaal transparant is geweest.
Evaluatie vanzelfsprekend

- advertentie -

Het belang van het cultuurhuis voor de gemeenschap van Oldambt en het verloop van de realisatie hebben het college doen besluiten om een interne evaluatie uit te voeren. Daarnaast wilde het college lering trekken uit het totstandskomingsproces.  ‘Is voldaan aan de oorspronkelijke uitgangspunten en eisen’ en ‘is ook daadwerkelijk geleverd wat is besteld’, waren essentiële vragen in de evaluatie. Burgemeester Pieter Smit: “We zijn in het hele proces transparant geweest. Daarom is het niet meer dan vanzelfsprekend dat we het hele traject nog eens onder de loep nemen en de resultaten daarvan delen. Met name over de voortgang van de bouw en de financiële ontwikkelingen is de raad veelvuldig geïnformeerd.”
Verbeterpunten De evaluatie maakt onder meer duidelijk dat, vanwege het ontbreken van een integrale aanpak, de projectstructuur en projectaansturing zeker in het begin van het proces niet in alle opzichten effectief zijn geweest. Daarmee heeft de gemeente onnodig risico’s gelopen. De evaluatie wijst ook op het belang van een degelijke businesscase, een integrale begroting en een goede risicoanalyse als vertrekpunt voor besluitvorming en realisatie van het gebouw.

Het wegbezuinigen van de post ‘onvoorzien’ in een vroeg stadium van het proces wordt als ‘onverantwoord’ aangemerkt. Bij de start van een project van deze omvang kun je namelijk nooit volledig voorzien waar je tegenaan zult lopen.  Het college heeft zich vanzelfsprekend ook de vraag gesteld of de keuze voor Simon Benus Bouw (SBB) haar te verwijten valt. De conclusie is dat dat niet het geval is. De selectie- en gunningsprocedure is correct doorlopen en SBB voldeed aan alle criteria. De evaluatie laat zien dat de keuze om na het faillissement van SBB het cultuurhuis zonder reguliere aanbesteding in versneld tempo af te bouwen een goed besluit is geweest.
Niet binnen vastgesteld budget

Het eindsaldo van de realisatie cultuurhuis bedraagt 24,8 miljoen euro. Ten opzichte van het oorspronkelijke budget is er sprake van een overschrijding van circa 5,3 miljoen euro. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door vertragingsschade vanwege het uitlopen van de bouwplanning en aan het faillissement van SBB.  De uiteindelijke kosten van het cultuurhuis worden volledig gedekt door het oorspronkelijke budget, alsmede door het door de raad beschikbaar gestelde extra krediet van 3,0 miljoen euro en door de meeropbrengsten uit de reservering cultuurhuis als gevolg van het uitlopen van de bouwplanning.
Met de realisatie van cultuurhuis De Klinker zet Oldambt zich opnieuw op de culturele kaart van Nederland. Sinds de opening in maart van dit jaar hebben diverse artiesten er op de planken gestaan. Zij roemen het cultuurhuis om hun fraaie vormgeving en intieme karakter. Ook het publiek weet de gang naar De Klinker inmiddels te vinden

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button