Algemeen

Oldambt presenteert resultaten experiment stadsvernieuwing Winschoten

- advertentie -

Winschoten- In de afgelopen twee jaar is met steun van de provincie Groningen en Platform31 in Winschoten een experiment uitgevoerd met nieuwe samenwerkingsvormen tussen ondernemers en overheid op twee gebieden: de financiering van stadsvernieuwing en een leegstandsverordening. De resultaten mogen er zijn.

- advertentie -

De centrumondernemers betalen ruim € 1 miljoen mee aan de stadsvernieuwing, een stimuleringsregeling heeft enkele miljoenen aan investeringen van ondernemers uitgelokt en een leegstandsverordening vormt de basis voor overleg tussen eigenaren en de gemeente over de oplossing van leegstand. Ook de overheid investeert door middel van het ‘Actieprogramma Versterking Binnenstad Winschoten’ circa € 15 miljoen in de herinrichting van wegen en pleinen en aankoop en verbetering van leegstaande panden. Deze resultaten worden belicht tijdens het congres “Financiële en Juridische Instrumenten voor Stadsvernieuwing” op 28 januari 2016 van 11:00-16:00 uur in De Klinker in Winschoten.

Hiervoor hebben zich ruim 70 deelnemers aangemeld. De opening van het congres zal worden verricht door wethouder Laura Broekhuizen. Gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen zal daarna de aanwezigen toespreken. De provincie heeft het experiment met nieuwe samenwerkingsvormen gesteund met een subsidie. Het congres is bedoeld voor beleidsmedewerkers en bestuurders van overheden.

Samen met vertegenwoordigers van 3 ministeries (BZK, EZ, I&M), de provincie Groningen, Platform31 en experts is er discussie over de vraag of de beschikbare juridische en financiële instrumenten toereikend zijn. Kan het beter of anders? Diverse sprekers uit de wereld van overheid en stedelijke vernieuwing bespreken de waarde van het samen aanpakken van stadsvernieuwing en de uitdagingen die ons nog te wachten staan.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button