AlgemeenGemeente

Zes Koninklijke Onderscheidingen in het Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Ter gelegenheid van “Lintjesregen 2016” heeft burgemeester Pieter Smit vandaag (dinsdag 26 april) zes Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan de volgende Decorandussen.

- advertentie -

De heer Reinder Klein
De heer Klein is ruim 25 jaar actief bij diverse verengingen c.q activiteiten. Genoemd Handel & Nijverheid verenigingen, Vrijwilliger bij Radio Omroep Winschoten, Penningmeester  Kegelclub St. Vitus Winschoten. Daarbij ook vrijwilliger/ bestuurslid bij de organisatie voor de Adrillen en straattheaterfestival Waterbei.

De heer Anjo Walma
De heer Walma is actief geweest bij de gemeenteraad van de Protestantse gemeente Winschoten en als penningmeester en later als voorzitter van de Diaconie. Daarbij ook ook penningmeester en voorzitter van de chr. muziekvereniging ‘De Harmonie’ te Winschoten. Daarnaast is Walma sinds 1968 bloeddonor, al bijna 50 jaar!

De heer Klaas Strijk
De heer Strijk 30 jaar actief betrokken (o.a. als instructeur) bij de molens in Winschoten en verrichtte daarnaast de volgende activiteiten.
Vrijwilliger bij Moveo, en bij ’t Gilde van Vrijwillige Molenaars. Daarnaast is hij voorzitter geweest van Tennisvereniging WTC in Winschoten.

Daarnaast is hij actief betrokken bij molen Edens, en zich vooral ingezet voor de ophoging van de molen om de windvang van de molen te behouden. Daarnaast is hij vrijwilliger geweest bij de Protestantse Gemeente Winschoten, bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij en bij het Noorderpoortcollege om leerlingen te begeleiden om een eigen onderneming te starten.  Daarnaast is hij ook nog secretaris geweest van de Odd Fellow Graaf Adolf Loge, afdeling Winschoten.

De heer Bé Oomkens
De heer Oomkens is 35 jaar actief betrokken (o.a. als instructeur) bij de molens in Winschoten en is voor de Stichting Het Groninger Molenhuis actief als biotoopwachter voor Oost-Groningen.  Hij is erg betrokken bij de molens in Winschoten hij zat daarom ook als vrijwilliger bij ’t Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij zette zich vooral in bij molen Dijkstra, hij zorgde hier ook voor een restauratie in 1983.

Mevrouw Gerda Koster-Westervaarder
Mevrouw Koster is ruim 30 jaar actief  betrokken bij de molens in Oldambt (o.a. als instructeur) en bestuurslid en redactielid van de Molenwerkgroep Oost-Groningen. Daarnaast ontplooide zij de volgende activiteiten.

Leider van de Waterscouting Impeesa in Groningen en organiseerde nationale en internationale kampen. Zij was ook bestuurslid en redactielid Vereniging Molenwerkgroep Oost-Groningen vrijwillig eerste (1998-2016) en tweede (2016-heden) molenaar van Udema’s molen in Finsterwolde. Daarnaast was zij instructeur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Oudorp en secretaris van serviceclub Rebekkah Loge nr. 24 ‘De Toorts’ in Winschoten. Daarnaast was zij ook vrijwilliger bij de Stichting Het Groninger Molenhuis.

De heer Henk Meijer
De heer Meijer s is nauw betrokken bij het dorps- en verenigingsleven in Bad Nieuweschans en de historie van Nieuweschans het vestingmuseum Nieuweschans. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten.

Hij is/was penningmeester en bestuurslid en vrijwilliger bij de volleybalvereniging Nieuweschans, daarnaast is hij ook een organisator van het jaarlijks volleybaltoernooi. De heer Meijer is ook penningmeester bij het gemeenschapscentrum de Akkerschans en is nauw betrokken bij stichting Vrienden van Nieuweschans. De stichting beheert het Vestigmuseum, organiseert activiteiten, beheert enkele historische panden en publiceert over de geschiedenis van Nieuweschans. Decorandus heeft twee omvangrijke boeken geschreven over de historie van Nieuweschans. 

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button