Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

Winschoten krijgt wellicht kleiner, maar ook een tweede AZC

- advertentie -

Winschoten – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt stelt aan de gemeenteraad voor in te stemmen met de locatie Udesweg (Winschoten) voor een asielzoekerscentrum (azc) van maximaal 500 asielzoekers. Wat betreft de duur wordt uitgegaan van vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. Daarnaast wordt voorgesteld een tweede locatie te zoeken in de gemeente voor nog eens maximaal 500 asielzoekers, eveneens voor de periode van vijf jaar met de optie tot verlenging voor nog eens vijf jaar. Het besluit over de tweede locatie moet uiterlijk eind dit jaar door de gemeenteraad genomen worden.

- advertentie -

Niet één groot azc, maar twee kleinere
Dit is het resultaat van de inloopavonden over de voorkeurslocatie en overleggen met het wijkplatform Zuid. Oorspronkelijk werd uitgegaan van één azc met maximaal 1.000 asielzoekers, gedurende minimaal 10 jaar.

Inloopavonden
Tijdens de eerste inloopbijeenkomst voor de bewoners van wijk Zuid op 12 april zijn onder andere het college van burgemeester en wethouders, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), bureau BügelHajema, Gezondheidscentrum Asielzoekers en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland aanwezig geweest. Tijdens deze avond is uitgelegd waarom er gekozen is voor de locatie Udesweg en hoe de procedure en de planning eruit zien. Wensen, ideeën en opvattingen van bezoekers zijn verzameld. Er zijn ongeveer 250 bezoekers geweest. Een vergelijkbare inloopbijeenkomst is op 20 april geweest voor alle inwoners uit de gemeente. Hier kwamen ongeveer 130 personen op af.

Reacties op voorkeurslocatie
In totaal zijn er circa 180 schriftelijke reacties binnengekomen. Deze zijn voorzien van reactie van het college. Veelvoorkomende reacties waren:
• In het verleden is beloofd dat er geen azc meer in de wijk Zuid zou komen.
• Een aantal van 1.000 asielzoekers is te veel.
• Een periode van 10 jaar is te lang.
• Hoe is de veiligheid gewaarborgd?
• Wordt de waardedaling van huizen gecompenseerd?

Besluitvorming
Op 14 juni wordt het raadsvoorstel in de raadscommissie behandeld. Dan kunnen belanghebbenden inspreken. Op 27 juni neemt de gemeenteraad een besluit. Na besluitvorming kan de ruimtelijke procedure voor de locatie Udesweg starten. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen. Daarvoor wordt een inloopavond georganiseerd. Na afronding van de procedure kan het college de omgevingsvergunning verlenen. Het COA zal dan een overeenkomst sluiten met de grondeigenaar. De planning is erop gericht om begin 2017 het azc aan de Udesweg te openen, na sluiting van de noodopvanglocatie.
Tweede locatie Parallel hieraan zal gezocht worden naar een tweede locatie. Zodra deze gevonden is, wordt deze aan de inwoners voorgelegd. Daarna wordt een voorstel aan de raad gezonden. Eind 2016 moet het besluit genomen zijn.

 Lees meer:

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button