Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
AlgemeenGemeente

Oldambt presenteert jaarrekening 2015 met positief resultaat

- advertentie -

Oldambt – De gemeente Oldambt heeft haar financiële huishoudboekje over 2015 opgemaakt. Onderaan de streep houdt Oldambt ongeveer 5,7 miljoen euro over. Daar is Oldambt tevreden mee, zeker in deze huidige tijd van bezuinigingen en krimpende budgetten. De doelstellingen uit het coalitieakkoord voor het tweede jaar zijn bovendien goeddeels gerealiseerd.

- advertentie -

Positieve balans
Jaarlijks zijn de uitgaven in inkomsten van de gemeente Oldambt ongeveer 146 miljoen. Het resultaat van 2015 wordt in veroorzaakt door een beperkt aantal grotere posten. De belangrijkste is een onverwachte meevaller als gevolg van de verkoop van aandelen Essent van € 1,9 miljoen. Daarnaast heeft de gemeente ook de in 2015 van het Rijk gedecentraliseerde taken voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet met een positief resultaat afgesloten. Synergon zorgde voor een meevaller van ± € 0,5 miljoen en ook waren de kosten van de bijstandsuitkeringen ± € 0,5 miljoen lager dan begroot.

Wethouder Kees Swagerman trots op resultaten
Verantwoordelijk wethouder Kees Swagerman is ingenomen met het financieel resultaat: “Om ons heen horen we regelmatig over krimpende budgetten en bezuinigingen. Daar is ook Oldambt in de afgelopen jaren niet aan ontkomen. Als het dan lukt om dit jaar met een positief saldo af te sluiten, ben ik daar blij mee. Het jaar 2015 was ook in andere opzichten een boeiend jaar. Van de beleidsvoornemens die in 2015 in gang zijn gezet is veel gerealiseerd. Daarnaast is wederom gebleken dat de lokale problematiek erg dynamisch en in sommige opzichten ook moeilijk voorspelbaar is Er doen zich gedurende het jaar nieuwe ontwikkelingen voor (bijvoorbeeld de noodopvang) die vanuit de gemeente aandacht en soms snelle actie en besluitvorming vragen”.

De gemeente heeft in 2015 haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de grote vluchtelingenstroom genomen en een noodopvang voor 1.000 vluchtelingen gefaciliteerd.

In ruimtelijk opzicht was 2015 eveneens een jaar om trots op te zijn met de oplevering van een nieuw cultuurhuis, de start van de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de zichtbare veranderingen in de binnenstad van Winschoten die compacter, aantrekkelijker en moderner wordt. Ook in de wijken en dorpen zijn in het kader van de woon-en leefbaarheid, maar ook i.v.m. wateroverlast diverse verbeteringen aan riolering, wegen en groen doorgevoerd.

De invoering van de decentralisaties en het daarmee verbonden transitieproces waren een uitdaging. Het transformatieproces is in onze gemeente succesvol gerealiseerd en heeft men gedurende 2015 de zorg gekregen welke men nodig heeft.

In 2015 heeft het Rijk voor het eerst onderkent dat de consequenties van de participatiewet voor Oost-Groningen fors zijn en voor een ingrijpende en robuuste set van maatregelen een omvangrijk budget beschikbaar gesteld. Het realiseren van de afspraken in het kader van het akkoord van Westerlee bleek overigens een weerbarstiger materie dan eerst werd aangenomen.

Kortom, zo zegt wethouder Kees Swagerman, Oldambt heeft in 2015 veel gepresteerd waaronder veel veranderingen/vernieuwingen doorgevoerd en door een goede financiële positie kan er met vertrouwen naar de toekomst worden gekeken.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button