AlgemeenGemeente

Voortgang aanleg stadsgracht Liefkenshoek

- advertentie -

Winschoten – De werkzaamheden aan de verschillende projecten in het kader van het Actieprogramma versterking binnenstad Winschoten zijn, ondanks de zomervakantie, onveranderd in volle gang. Op maandag 20 juni startte aannemer Hoornstra voortvarend met het opruimen van de verharding en het graven van een deel van de oorspronkelijke stadsgracht op de locatie Liefkenshoek in Winschoten.

- advertentie -

Bij de start van de werkzaamheden stuitte de aannemer op een groot aantal restanten van betonfunderingen en een sterk geroerde grond met puin. Vermoedelijk gaat het om restanten van de fundering van een deel van het gebouw van de voormalige Winschoter Courant. Na het aantreffen van de funderingsresten hebben de aannemer en de gemeente een pas op de plaats gemaakt. Dit om de consequenties voor het vervolg van de werkzaamheden inzichtelijk te krijgen. Inmiddels is hierover duidelijkheid en heeft de aannemer van de gemeente het verzoek gekregen de werkzaamheden te hervatten.

Aangezien de bouwvakvakantie aanstaande is, is in overleg met de aannemer besloten om direct na de bouwvakvakantie, op maandag 22 augustus, de werkzaamheden te hervatten en deze zonder onderbreking uit te voeren.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button