AlgemeenGemeente

Wooncoöperatie stelt vragen aan wethouder over prestatieafspraken

- advertentie -

Finsterwolde – De wooncoöperatie Finsterwolde heeft middels een brief van 22 november jl. vragen gesteld aan wethouder Laura Broekhuizen over de te maken prestatieafspraken over het huurbeleid tussen huurdersorganisatie Winschoten, corporatie Acantus en gemeente Oldambt. De wooncoöperatie heeft op advies van de Woonbond een verzoek gedaan om een notitie hierin te laten opnemen over de wooncoöperatie.

- advertentie -

Dit, omdat, zonder deze stevige juridische basis, er geen gelijkwaardige kans op naleving is voor partijen om een wooncoöperatie ook daadwerkelijk naar uitvoer te brengen. De artikelen in de woningwet over de wooncoöperatie geven voor de corporatie alleen een verplichting om mee te werken aan het opstellen van een coöperatieplan en geven daar zes maanden de tijd voor. Verder hoeft de corporatie daarna niet mee te werken aan uitvoering.

De wooncoöperatie heeft onlangs navraag gedaan bij de huurdersorganisatie en Acantus, of de gemeente zich inmiddels ook inspant voor deze notitie over wooncoöperaties in de prestatieafspraken. Beiden partijen hebben daar bevestigend op geantwoord. In de media heeft Acantus zich uitgelaten alsnog steeds positief over een wooncoöperatie als bijdrage aan het behoud van de leefbaarheid. Acantus heeft toen ook een uitnodiging gedaan aan initiatieven om zich te melden. Inmiddels heeft de wooncoöperatie contact met een ander burgerinitiatief, die ook graag wat willen doen aan het achterstallige onderhoud van hun huurwoningen. Dit kan ook opgepakt worden door dit zelfbeheer onder te brengen in een wooncoöperatie. Zonder de juridisch stevige basis is er echter geen rechtsgelijkheid voor partijen. Vandaar het belang voor deze notitie in de prestatieafspraken.

Onlangs heeft SBS6 naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant contact opgenomen voor het programma Hart Van Nederland. Deze wilde graag het verhaal van de leefbaarheidsplannen in het dorp toelichten. Ze hebben ook met de gemeente Oldambt en Acantus contact opgenomen. De journaliste heeft inmiddels teruggekoppeld, dat SBS6 geen eenduidige reportage kan maken, omdat zij begrepen hebben dat de woningen alsnog gesloopt gaan worden. De journaliste geeft aan dat zij begrepen heeft dat Acantus uiteindelijk beslist over de sloop en dat de gemeente positief WAS over de wooncoöperatie. Dat betekent dat wij dus niks terug horen over de prestatieafspraken en de inspanningen van de gemeente om een wooncoöperatie daadwerkelijk mogelijk te maken. Tevens wordt alsnog voorbij gegaan aan de klacht die het burgerinitiatief heeft gedaan over Acantus bij de Autoriteit Woningcorporaties. Het initiatief heeft middels een mondelinge terugkoppeling begrepen dat zij gelijk krijgen in hun klacht, maar dat er nog vragen zijn over wanneer de termijn van zes maanden sloop on hold zijn ingegaan.

Op 21 november jl. is daarom een brief verstuurd naar de gemeenteraad, om te vragen hoe het staat met de prestatieafspraken. Deze is inmiddels geagendeerd op de agenda van de raad op 19 december as.. Wij begrijpen van de huurdersorganisatie, en van de Woonbond dat dan de deadline voor het indienen van de prestatieafspraken verlopen is. Deze ligt namelijk op 15 december. De wooncoöperatie heeft inmiddels vragen gesteld of de gemeente zich ook daadwerkelijk inspant. Het verhaal van SBS6 geeft reden tot twijfel hierover. Het burgerinitiatief hoopt, dat hier in Oldambt de wooncoöperatie niet nogmaals stuit op het “not invented here” principe.

Ingezonden tekst & foto

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button