Algemeen

Proefboerderij in Nieuw Beerta wordt ‘praktijkdemo’ biologische landbouw

- advertentie -

Nieuw Beerta – De Provincie Groningen wil het aantal hectares met biologische landbouw vergroten. De omschakeling van reguliere naar biologische landbouw vraagt om kennis en kunde die voor sommige boeren nog te weinig voorhanden is. In Beerta wordt daarom proefboerderij Ebelsheerd tot ‘praktijkdemo’ gemaakt in nauwe samenwerking met de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). Een klankbordgroep, ‘Ebelsheerd Bio’, bestaande uit tien boeren die zich oriënteren op omschakeling, wordt nauw betrokken bij de plannen. De provincie draagt ruim 100.000 euro bij aan het project dat een looptijd heeft van ongeveer 2,5 jaar

- advertentie -

Kennis uitdragen en ervaringen delen
Op de proefboerderij wordt 25 hectare grond omgeschakeld naar biologische landbouw. Op kavels van ongeveer vier hectare komen demovelden met gewassen, zoals erwten, sperziebonen, graan, pompoen, zaadspinazie, suikermais en luzerne. Hierbij komen alle relevante aspecten als onkruidbeheersing, arbeidsinzet en oogstbaarheid aan bod. Nieuwe en bestaande teelttechnieken worden beproefd en gedemonstreerd en er worden veldbezoeken en informatiebijeenkomsten georganiseerd rond het thema biologische landbouw. Voor biologische landbouw zijn andere machines nodig dan voor reguliere landbouw.

Op de proefboerderij worden dergelijke machines aangeschaft. Ze kunnen worden uitgeleend aan leden van de klankbordgroep Ebelsheerd Bio zodat aanzienlijk in de kosten kan worden bespaard en bovendien ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De provincie Groningen hoopt boeren in de omgeving te stimuleren om de overstap naar biologisch te maken.

Boeren in het Oldambt
Er is gekozen voor een proefboerderij in het Oldambt. Een aantal boeren in het gebied is zich serieus aan het oriënteren op de mogelijkheid tot omschakeling. Deze groep, de klankbordgroep Ebelsheerd Bio, heeft eerder de omschakelcursus van de provincie gevolgd, is enthousiast geworden en wordt nu als praktijknetwerk gekoppeld aan de proefboerderij. Gedeputeerde Staghouwer is blij met deze ontwikkelingen: ‘Boeren die mogelijk willen omschakelen op biologische landbouw kunnen elkaar nu opzoeken en van elkaar leren. Dit soort netwerken is belangrijk om succesvol biologisch te gaan boeren.’

De markt is goed, er is potentie voor regionale biologische gewassen, zoals baktarwe, brouwgranen, voedergranen, pompoen en mosterd. Door samen de schouders eronder te zetten en daarbij de jarenlange ervaring van SPNA te benutten kan dit project tot een succes gemaakt worden en als voorbeeld dienen voor boeren die mogelijkheden zien in biologische landbouw in Groningen.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button