Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
AlgemeenKort nieuws

Provincie steekt vier miljoen euro in verbetering verkeersveiligheid

- advertentie -

Groningen – De provincie Groningen steekt de komende vier jaar bijna vier miljoen euro in de verbetering van de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Zo wil de provincie de verkeersveiligheid op de N355 tussen Groningen en Zuidhorn verbeteren. Verder wordt een aantal provinciale wegen die door de bebouwde kom van een dorp lopen aangepakt en gaat er geld naar de verbetering van fietspaden en fietsoversteken. Ook is er geld voor onderzoek naar het terugdringen van het aantal ernstige verkeersongevallen. Dit gebeurt onder andere samen met de provincies Fryslân en Drenthe in de Noordelijke Proeftuin

- advertentie -

De N355 tussen Groningen en Zuidhorn is op dit moment een van de onveiligste wegen in de provincie. De provincie is al begonnen met een plan voor het verkeersveiliger maken van de weg. Voordat het zover is wordt de verkeersveiligheid al op korte termijn verbeterd door de aansluiting bij Slaperstil te voorzien van tijdelijke verkeerslichten,  door voorlichting te geven en door controles van de politie.
Een dergelijke gecombineerde aanpak werkt ook succesvol op de N366, de weg tussen Veendam en Ter Apel en op de N361 tussen Groningen en Lauwersoog.

Fietspaden
Fietsers en ouderen zijn steeds meer bij ongevallen betrokken en naar verwachting zal dit door de vergrijzing in de toekomst nog meer voorkomen. Daarom trekt de provincie 300.000 euro uit om de fietsinfrastructuur en de fietsoversteekplaatsen in Groningen te verbeteren.

Bebouwde kom
Een aantal provinciale wegen loopt door de bebouwde kom van dorpen. De komende jaren investeert de provincie in de verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in een aantal dorpen. Zo gaat er geld naar de verbetering van de bebouwde kom van Uithuizen, Doezum-Grootegast en Bourtange. Op plekken waar groot onderhoud plaatsvindt wordt gekeken of daar tegelijk ook de verkeersveiligheid en de bebouwde kom kunnen worden aangepakt.

Noordelijke Proeftuin
De provincie Groningen, Fryslân en Drenthe doen samen onderzoek naar de inzet van extra maatregelen om het aantal ernstige verkeersslachtoffers in deze provincies te laten dalen. Dit gebeurt in de Noordelijke Proeftuin. Hierbij is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) betrokken. De provincie stelt geld beschikbaar voor een vervolg op dit onderzoek.

Ook gaat de provincie samen met de Groninger ziekenhuizen onderzoeken waar voetgangers en fietsers gewond zijn geraakt. Dit zijn vaak ongelukken die niet in de ongevallencijfers voorkomen, omdat er geen politie bij betrokken was. Een soortgelijk onderzoek leverde in de provincie Fryslân veel informatie op.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button