AlgemeenGemeente

Gemeente Oldambt vraagt jongeren tips voor invulling

- advertentie -

Oldambt – Onderzoeksbureau KWIZ heeft voor de gemeente Oldambt onderzocht hoe jongeren tussen 18 en 27 jaar in Oldambt omgaan met geld. Aan hen is ook gevraagd hoe zij hun eigen financiële situatie ervaren en aan welke ondersteuning zij eventueel behoefte hebben.

- advertentie -

Jongeren in Oldambt gaan bewust met geld om
Over het grote geheel kan geconstateerd worden dat jongeren in Oldambt goed met geld omgaan. Ze sparen vaak met een doel en weten wat ze maandelijks kunnen uitgeven. Bijna de helft van de respondenten komt gemakkelijk rond met hun geld. 19% komt moeilijk rond. Het aantal jongeren dat rood staat komt redelijk overeen met het landelijke beeld. In Oldambt hebben wel meer jongeren een lening. De meeste betalingsachterstanden zijn terug te zien bij de zorgverzekering (53%), belastingdienst (28%), boetes (14%) en vaste lasten (11%). Slechts een klein deel meldt zich bij de professionele schuldhulpverlening (7%). Jongeren vinden de rol van hun ouders het belangrijkst wanneer zij spreken over financiële opvoeding.

Samenwerking met kentenpartners
De meeste jongeren die deelnamen aan het onderzoek gaven aan geen grote geldproblemen te hebben. Ketenpartners geven aan dat er wel veel jongeren in de gemeente wonen met schulden. De jongeren zien dit zelf niet altijd zo. Het is daarom essentieel om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Zij vragen een andere vorm van ondersteuning dan volwassenen.

Ondersteuning
Om jongeren goed te ondersteunen en daarmee de preventietaak goed uit te voeren is het advies om financiële begeleiding voor en door jongeren in te richten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een budgetcoach/budgetmaatje. Ook wordt het advies gegeven voorlichting te bieden aan jongeren over onder andere het afsluiten van een lening of de financiële gevolgen wanneer een jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt. Een andere oproep vanuit het onderzoek is aan de banken; banken moeten ingrijpen wanneer jongeren rood staan en strengere eisen stellen voor het aangaan van leningen onder deze doelgroep.

Wie hebben deelgenomen aan het onderzoek?
Voor het onderzoek is een steekproef uitgevoerd. Hiervoor zijn jongeren tussen de 18 en 27 jaar uit de gemeente Oldambt uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Onderzoeksbureau KWIZ geeft aan dat de respons boven verwachting hoog was. Ook zijn er gesprekken gevoerd met leerlingen van de Campus in Winschoten en met professionals en vrijwilligersorganisaties (ketenpartners) die actief zijn in de schuldhulpverlening.

Het vervolg
Het rapport, met de uitkomsten van het onderzoek, wordt binnenkort met de gemeenteraad besproken om gezamenlijk te bepalen welke vervolgacties georganiseerd worden.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button