AlgemeenKort nieuwsPolitiek

Ger Klein: Oldambt handelt in strijd met de wet

- advertentie -

Scheemda – Onlangs heeft de gemeenteraad van Oldambt besloten onderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkelingen rond het centrumplan Scheemda Poststraat. De raad heeft hiertoe een tijdelijke rekenkamer in het leven geroepen. Volgens Ger Klein, voorzitter van Gemeentebelangen Oldambt, is deze handelwijze in strijd met de wet.

- advertentie -

Klein: “Al sinds jaar en dag is de gemeente verplicht om een permanente rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. Dat is niet voor niks. De rekenkamer ondersteunt de raad door kritisch onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het college gevoerde beleid. Gelet op de toename van het aantal taken van de gemeente en de grote sommen geld die hiermee gemoeid gaan is het extra belangrijk dat de raad wordt ondersteund door een rekenkamer.

Eén ding staat echter vast: door slechts een tijdelijke rekenkamer in te stellen handelt de gemeente in strijd met de wet. Ook de directeur van de tijdelijke rekenkamer maakte hiervan gewag door in de raadsvergadering te zeggen dat Oldambt de twijfelachtige eer heeft om als een van de weinige gemeenten geen rekenkamer te hebben.”

Waarom geen rekenkamer?
Waarom Oldambt geen permanente rekenkamer heeft, is gissen. Klein: “Het hebben van een rekenkamer kost geld. Wellicht dat de raad hierom niet tot instelling ervan is overgegaan. Maar dit mag natuurlijk geen reden zijn om in strijd met de wet te handelen. Bovendien moet worden bedacht dat een rekenkamer ook geld kan opleveren of besparen. Niet zelden komt het namelijk voor dat rekenkamers aanbevelingen doen die geld in het laatje van de gemeente brengen. Maar misschien vinden de coalitiepartijen het vervelend als het college door een onafhankelijke instantie op de vingers wordt gekeken.

”Neem bijvoorbeeld Cultuurhuis De Klinker. Hier zijn ettelijke miljoenen euro’s in omgegaan. In plaats van een onafhankelijk rekenkameronderzoek naar de besteding van dit geld heeft de coalitie gekozen voor een intern onderzoek. Blijkbaar vonden SP, CDA, PvdA en PvhN het niet bezwaarlijk dat de slager zijn eigen vlees keurde. Hiermee betuig je naar mijn mening weinig respect voor de belastingbetaler.” aldus Ger Klein.

Gemeentebelangen Oldambt is voorstander van openbaar en transparant bestuur waarin het een vanzelfsprekendheid is dat het bestuur door een onafhankelijke rekenkamer wordt gecontroleerd. Klein: “Wij doen daarom een dringend beroep op de gemeenteraad om op de kortst mogelijke termijn alsnog een permanente rekenkamer in te stellen. “

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button