Algemeen

Ruimte voor zonneparken en kleine windmolens in Oldambt

- advertentie -

Oldambt – In de concept-Omgevingsvisie van de gemeente Oldambt is aandacht voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Om deze transitie te bevorderen wil het college initiatieven voor bijvoorbeeld zonneparken en kleine windmolens stimuleren, zolang die de landschappelijke waarden van dit gebied niet aantasten.

- advertentie -

“Wij hopen hiermee zowel onze wens als die van onze inwoners een impuls te geven”, vertelt wethouder Laura Broekhuizen (Ruimtelijke Beleid). “Er is draagvlak voor duurzame energie in de vorm van zonneparken en kleine windmolens. Dat bleek tijdens onze bijeenkomsten over de Omgevingsvisie voor inwoners en stakeholders, maar ook uit een online vragenlijst. Ruim 90 procent is positief over zonneparken. Als dit programma straks definitief is, hebben wij een instrument om initiatieven te toetsen en zijn we een stap dichterbij om een duurzame gemeente te worden.”

Inpassing
Initiatieven uit onze samenleving wil de gemeente dus toetsen aan het programma ‘Inpassing zonneparken en kleine windmolens’. Hierin staat de uitwerking van hoe en waar zonneparken en kleine windmolens kunnen worden gerealiseerd. In de voorlopige versie van dit programma zijn gebieden bij het Emergobos en het Hondshalstermeer geschikt bevonden voor een eventueel zonnepark.

Samenspraak
Voor kleinere initiatieven bij bijvoorbeeld lintbebouwing en dorpen is ook ruimte. De eventuele invulling hiervan moet alleen in nauwe samenspraak met bijvoorbeeld belangenverenigingen gebeuren. In de visueel waardevolle open Dollardpolders en de cultuurhistorische polders ziet de gemeente geen ruimte voor zonneparken en kleine windmolens.

Reageren
De voorlopige versie van het programma (het ontwerp) deelt de gemeente nog met dorps- en wijkorganisaties. Het ontwerp ligt samen met de concept-Omgevingsvisie van 9 juni tot en met 19 juli 2017 ter inzage. Daarop kan iedereen reageren.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button