AlgemeenGemeenteKort nieuws

Gemeente Oldambt presenteert voorlopige versie Omgevingsvisie

- advertentie -

Oldambt – De gemeente Oldambt heeft een nieuwe conceptversie van de Omgevingsvisie voor de gehele gemeente opgesteld. Voor het opstellen van deze visie is veel informatie uit onze samenleving gehaald via drie goed bezochte bijeenkomsten, gastlessen op het basisonderwijs en een online vragenlijst. De gemeente wil nu de vertaling hiervan in de concept-Omgevingsvisie presenteren aan alle betrokkenen en andere belangstellenden.

- advertentie -

“Wij kunnen dit maar een keer goed doen,” vertelt wethouder Laura Broekhuizen (Ruimtelijk Beleid). “Daarom nemen wij de tijd om mensen die zich betrokken voelen bij onze gemeente te vragen wat zij belangrijk vinden. En laten we ze vervolgens zien hoe hun bijdrage terugkomt in het eerste concept. Zij kijken en denken dan nog een keer goed met ons mee voordat het college in oktober een voorstel aan de raad doet.”

Drie nieuwe avonden
De gemeente organiseert de komende maanden drie avonden om de conceptvisie te presenteren en om de gelegenheid te geven om een reactie te geven. Twee van deze avonden zijn voor de betrokken (dorps- en wijk)organisaties. De derde avond vindt plaats op 5 juli 2017 en is voor iedereen die geïnteresseerd is. Deze avond begint om 19.30 uur en is in de Harbour Jazz Club aan de HavenkadeOost 3 in Winschoten.

Breedband, gezondheid en energie
Wat vooral terug te lezen is in de concept-Omgevingsvisie en ook herhaaldelijk aan bod kwam tijdens de bijeenkomsten, is de roep om snel internet in de gemeente. Snel internet kan een positieve bijdrage leveren aan levensloopbestendig wonen, toepassingen in wonen en zorg en toekomstgericht ondernemen (ook op agrarisch gebied).

Ook gezondheid is een aspect waar betrokkenen veel aandacht voor vragen. Zij hechten waarde aan het bewaken en bevorderen hiervan. In het kader van de fysieke leefomgeving wordt onder andere gedacht aan een uitgebreider routenetwerk voor wandelen en fietsen. Tot slot beschrijft de conceptvisie ruimte voor initiatieven op het gebied van zonneparken en kleine windmolens.

Kunt u er niet bij zijn?
Van 9 juni tot en met 19 juli 2017 kan iedereen ook een schriftelijke reactie geven op de conceptvisie. De gemeenteraad behandelt vervolgens in oktober de Omgevingsvisie. De concept-Omgevingsvisie is vanaf 9 juni 2017 te raadplegen via www.gemeente-oldambt.nl/omgevingsvisie

Omgevingsvisie in het kort:
Oldambt heeft een prachtig en waardevol gebied met weidse polders, een rijke cultuurhistorie en karakteristieke kernen. Nieuwe ontwikkelingen passen bij de identiteit en ambities van het gebied en versterken zo mogelijk de kernwaarden. De Omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die op 1 juli 2019 in werking treedt. Deze nieuwe wet gaat uit van het principe ‘Ja, mits’. Dit principe past bij de rol die gemeente gaat pakken als ondersteuner en verbinder.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button