AlgemeenGemeente

Succesvolle aanpak terugdringen leerplichtige thuiszitters Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Het is de leerplichtambtenaren van de gemeente Oldambt gelukt om het aantal thuiszitters in het afgelopen schooljaar terug te dringen met maar liefst 98 procent. Wethouder Bard Boon is trots: “Om kinderen en jongeren een goede toekomst te kunnen bieden, is het volgen van onderwijs en het behalen van een diploma erg belangrijk. Kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook niet naar school kunnen of willen, moeten op alle mogelijke manieren worden geholpen zodat ze toch passend onderwijs kunnen volgen.”

- advertentie -

Terug naar school
In het afgelopen schooljaar hebben de leerplichtambtenaren zich ingezet om passend onderwijs te vinden voor alle leerplichtigen onder de 18 jaar die niet naar school gingen. Dit gebeurde in samenspraak met de leerlingen en studenten zelf, hun ouders en/of verzorgers, de scholen uit de regio en verschillende hulpverleningsinstanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In bijna alle gevallen is er uiteindelijk een goede oplossing gevonden en gingen de thuiszitters terug naar school.

We gaan voor 100 procent
Ook dit schooljaar zetten de leerplichtambtenaren van de gemeente Oldambt zich in om voor alle leerplichtigen in de gemeente passend onderwijs te vinden, zodat ze naar school gaan en uiteindelijk een diploma halen. “We gaan voor 100 procent schoolgaande kinderen en jongeren in onze gemeente,” zegt Gerald Bonsema, leerplichtambtenaar van de gemeente Oldambt.

Invoering gratis reizen onder de 18
“Sinds de invoering van het gratis reizen voor mbo’ers jonger dan 18 jaar kunnen leerlingen kiezen voor een opleiding die bij ze past in plaats van een opleiding die in de buurt beschikbaar is”, aldus Bonsema. “Dit voorkomt een deel van het schoolverzuim bij mbo’ers.”

Leerplicht
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren die na hun zestiende nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun achttiende onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma hbo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Een thuiszitter is een leerplichtige tussen de 5 en de 16 jaar of een jongere van 16 of 17 die valt onder de kwalificatieplicht en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder ontheffing van de leerplicht.

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button