AlgemeenPolitiek

Ger Klein: ‘De raad heeft de Finnerwolmers te lang in onzekerheid gelaten’

- advertentie -

Winschoten – F&S Solar wil aan de rand van Finsterwolde een zonnepark van 15 hectare bouwen. Dit zonnepark grenst aan de tuinen van de bewoners van de Westbaan en de H.J. Siemonsstraat. Het college staat positief tegenover het zonnepark. Maandag vergadert de gemeenteraad over het plan.

- advertentie -

Onzekerheid
Het plan voor het zonnepark speelt al ruim een half jaar. Korte tijd nadat het voornemen bekend werd, heeft actiegroep ZUN Finnewold een peiling gehouden. Hieruit blijkt dat driekwart van de omwonenden tegen het zonnepark is.

Lijsttrekker Ger Klein: “Het voornemen om het zonnepark aan te leggen heeft tot veel onrust onder de inwoners van Finsterwolde geleid. En dat is ook volstrekt logisch als je je bedenkt dat PvdA-wethouder Broekhuizen zich van meet af aan achter het plan heeft geschaard.”

Gemeentebelangen Oldambt hekelt de wijze waarop de gemeenteraad dit dossier heeft opgepakt. Klein: “Vooral de onzekerheid over hoe de gemeenteraad tegen de kwestie aankijkt, vreet aan de inwoners. De raad had daarom direct na de draagvlakmeting door ZUN de regie moeten nemen door per fractie een standpunt in te nemen. Op deze wijze hadden de inwoners relatief snel duidelijkheid gehad over de haalbaarheid van het plan. Niet alleen de inwoners zouden hierbij gebaat zijn, maar ook de grondeigenaar en de initiatiefnemer. Uiteraard ben ik blij dat er maandag eindelijk duidelijkheid komt.”

Zonder draagvlak geen zonnepark
Het standpunt van Gemeentebelangen is van begin af aan helder: zonder draagvlak geen zonnepark. Klein: “Ik hoop voor de omwonenden dat een meerderheid van de gemeenteraad zich op hetzelfde standpunt stelt en er maandag een dikke streep onder dit dossier kan worden gezet.”

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button