AlgemeenKort nieuwsPolitiek

Partij voor de Dieren: kleinere veestapel, meer akkerbouw

- advertentie -

Groningen– De provincie Groningen moet meer doen om de overgang naar een duurzaam, plantaardig en gezond voedselsysteem te stimuleren.  Dat kan door de veestapel te verkleinen en de biologische akkerbouw te ondersteunen. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in navolging van het rapport van een belangrijk adviesorgaan van de regering.

- advertentie -

In ‘Duurzaam en gezond. Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) de veestapel te reduceren en minder vlees, zuivel en eieren te consumeren.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen, wil dat de provincie met het oog op de volksgezondheid meer bevoegdheden krijgt om de veehouderij in Groningen te verkleinen. De Wrede vindt het vreemd dat in de huidige provinciale energie- en klimaatprogramma’s niets wordt gezegd over de rol die voedsel speelt bij de klimaatverandering: “Het geeft een vertekend beeld dat alleen de energietransitie wordt genoemd, terwijl de eiwittransitie minstens zo belangrijk is. Daarbij gaat het niet alleen om klimaat, maar ook om volksgezondheid en wereldwijde biodiversiteit.”

De overgang naar meer plantaardig voedsel en een duurzamer en gezonder voedselsysteem is volgens de RLI nodig om de klimaatdoelen te halen, het milieu te ontzien en risico’s voor de volksgezondheid te minimaliseren. Naar aanleiding van dit advies pleit de Partij voor de Dieren in Groningen ervoor om de aanbevelingen uit het RLI-rapport om te zetten in provinciaal beleid. De provincie  zou producenten en consumenten moeten ondersteunen in de overgang naar een meer plantaardig, duurzaam en gezond voedselsysteem. Dat kan door de (biologische) akkerbouw te stimuleren en de veestapel te verkleinen. De productie van plantaardige producten kan dan de grondstoffen voor de vlees- en zuivelconsumptie vervangen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button