AlgemeenKort nieuws

Provincie Groningen promoot onkruidbestrijding zonder gif

- advertentie -

Nieuw Beerta – De provincie Groningen organiseert drie demonstraties in Noord-Nederland om te laten zien hoe mechanische onkruidbestrijding in de landbouw werkt. Er komen steeds meer nieuwe, alternatieve manieren om onkruid te bestrijden zonder gif te hoeven gebruiken. Met de demonstraties in het veld kunnen boeren in hun eigen regio kennis maken met de mogelijkheden en ervaringen uitwisselen met collega’s.

- advertentie -

De demonstraties zijn onderdeel van het stimuleringsprogramma Biologische Landbouw. De provincie stimuleert biologische landbouw en vormen van duurzame landbouw, met oog voor dierenwelzijn, natuur en landschap en het vergroten van de biodiversiteit. Daarbij past een overgang van chemische bestrijdingsmiddelen naar mechanische onkruidbestrijding.

Schoffelen, eggen en branden
Tijdens de demonstraties worden verschillende machines werkend getoond. Zo zijn er machines voor zaaibedden, thermisch branden (door onkruid een warmteschok te geven, barsten de plantencellen en sterft het onkruid af), schoffelen, eggen en machines om gewassen in rijen onkruidvrij te maken. De demonstraties worden georganiseerd door Delphy, een onafhankelijk advies- en onderzoekspartner voor de plantaardige sector.

Ze vinden plaats bij SPNA op proefboerderij Ebelsheerd (Nieuw Beerta), op de proefboerderij van SPNA in Kollummerwaard (Munnekezijl) en bij PPO ’t Kompas (Valthermond). Op elke locatie worden machines getoond die passen bij de grondsoort van het betreffende gebied. Bij slecht weer worden de demo’s verplaatst. Meer informatie staat op www.delphy.nl/news.

Cursus voor telers
Voorafgaand aan de demonstraties wordt ’s ochtends een praktische cursus georganiseerd voor telers die al nieuwe machines hebben aangeschaft, bijvoorbeeld met de stimuleringsregeling Biologische landbouw van de provincie Groningen. Telers leren de ins en outs van de verschillende machines om ze zo goed en efficiënt mogelijk te gebruiken. Bij mechanische onkruidbestrijding komt het op kleine details aan: het instellen van de machines en bepalen van bijvoorbeeld de diepte is erg bepalen voor het resultaat en de effectiviteit. Deelnemers leren in deze praktische cursus zelf alle strategieën en instellingsmogelijkheden van de diverse machines.

Data demonstraties machines voor mechanische onkruidbestrijding:

- advertentie -

Vrijdag 25 mei, vanaf 14.00 uur
Locatie Ebelsheerd, Hoofdweg 26, 9687 PL Nieuw Beerta

- advertentie - 

Donderdag 7 juni, Vanaf 14.00 uur
Locatie Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl

Vrijdag 8 juni, Vanaf 14.00 uur
Locatie PPO ’t Kompas, Noorderdiep 211, 7876 CL Valthermond

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button