Algemeen

‘Nieuwolda en Wagenborgen in 2022 aardgasvrij’

- advertentie -

Nieuwolda / Wagenborgen – Zo’n 1200 woningen en bedrijven in de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen moeten in 2022 aardgasvrij zijn. Dat is de ambitie van gemeente Oldambt, gemeente Delfzijl, Woonstichting Groninger Huis en de dorpsbelangenverenigingen van beide dorpen. Om deze ambitie te kunnen realiseren, heeft gemeente Oldambt namens alle betrokken partijen een subsidieaanvraag ingediend van ruim 4,5 miljoen euro.

- advertentie -

Waarom aardgasvrij?
De zichtbare gevolgen van de aardgaswinning in onze provincie laten zien dat we af moeten van het gebruik van aardgas. Door een wetswijziging is het sinds 1 juli niet meer mogelijk om nieuwe woningen en bedrijven te bouwen met een aardgasaansluiting. Dat is echter niet voldoende, want ook bestaande woningen en bedrijven moeten worden aangepast. Het kabinet wil dat we in 2050 volledig aardgasvrij zijn.

Subsidie
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten die al in 2018 kunnen starten met het aardgasvrij maken van bestaande dorpen en wijken. De dorpen Nieuwolda en Wagenborgen gaan de subsidie gebruiken voor het geschikt maken van het aardgasnet voor het gebruik van biogas. Daarnaast worden woningen en bedrijfspanden geïsoleerd en wordt apparatuur aangelegd voor elektrische bijverwarming tijdens de koudste dagen van het jaar. Door gebruik te maken van de subsidie, blijven de woonlasten gelijk.

Verdere uitwerking plannen
De precieze uitwerking van de plannen gebeurt in nauw overleg met de inwoners en bedrijven van beide dorpen. Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Uiterlijk op 1 oktober is duidelijk of Nieuwolda en Wagenborgen in  aanmerking komen voor de subsidie.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button