AlgemeenGemeente

Onderzoek jeugdraad aangeboden aan de raad

- advertentie -

Oldambt- Gemeente Oldambt heeft onderzocht of een jeugdraad haalbaar is. De uitkomsten van het onderzoek zijn aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling om de uitkomsten toe te lichten in de commissievergadering van 2 april. Vervolgens gaat de gemeenteraad naar verwachting op 15 april de uitkomsten bespreken en een besluit nemen over het vervolg.

- advertentie -

De jeugd staat voor de toekomst van Oldambt
Gemeente Oldambt vindt de jeugd in onze gemeente belangrijk. In november 2018 heeft de gemeenteraad daarom het college gevraagd om te onderzoeken of het haalbaar is om in Oldambt een “Jeugdraad” in te stellen waarbij gedacht wordt aan de doelgroep in de leeftijd tussen de 15 en 21 jaar. In opdracht van het college is een projectgroep voortvarend aan de slag gegaan.

Meerderheid van de jeugd wil betrokken worden
Er is onder meer een enquête uitgezet. De respons was overweldigend. Maar liefst 344 jongeren tussen de 15 en 21 jaar hebben de enquête ingevuld. Ze hebben aangegeven in welke onderwerpen ze interesse hebben. Totaal 183 jongeren (53%) willen meedenken over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Van de jongeren die niet willen meedenken, heeft slechts 19% geen interesse. Andere redenen zijn geen tijd, te weinig kennis over de onderwerpen of zich willen inzetten op een andere manier. Aan de jongeren die willen meedenken is gevraagd op welke wijze zij betrokken willen worden.

Hoe verder?
Het college heeft onderzocht hoe een jeugdraad kan worden vorm gegeven. Er zijn diverse concepten. De verschillende concepten zijn uitgewerkt in het onderzoeksrapport en vergeleken met de uitkomsten van de enquête. Het is nu aan de gemeenteraad om de uitkomsten te bespreken en te besluiten of en welke vervolgstappen ze gaan nemen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button